Училища


Образователната дейност в община Роман датира от откриването на първото в района на бившата Луковитска и Врачанска околии училище в с. Караш. То е открито през 1835 година като килийно училище. Богата е историята на карашкото училише - богата с учителите преминали през него, богата с обучаващите се ученици не само от Караш, но и от близките 19 села. С гордост карашени споменават името на учителите Петър Танков завършил във Франция, Стефан Грънчаров, Христо Хаджиев - създал издателство Хемус. В селската детска градина стажува Леда Милева. В училището са учили Лазар Данов, Георги Авгарски - поет, Никола Златев - художник, акад. Сава Гановски и др. За първи път в това училище по личната поръка на министъра на просвещението Шишманов, са изработени чинове по швейцарски образец.

Първото училище в Роман е било открито през 1865 г. от учителя Въто Неков. Той добил образованието си на килиен учител в Долнобешовишкия манастир "Архангел Михаил". След освобождението от Османско иго училището се настанява в къщата на избягалия турски спахия. Учители са били последователно братята Иван и Никола Тутманикови от село Караш.

Сега в общината има 2 дъжавни, 3 общински училища и един дом за деца лишени от родителски грижи.

Начално училище Петко Рачов Славейков гр. Роман

Най-голямото училище на територията на община Роман е СОУ "Васил Левски". В гр. Роман има още две училища - помощно училище "Райна Княгиня" и начално училище “П. Р. Славейков”.

СОУ Васил Левски гр. Роман
Начално училище "Петко Рачов Славейков" гр. Роман СОУ "Васил Левски" гр. Роман

В община Роман се намира единственото у нас и на Балканите училище по художествено каменоделие "Каменоделно училище - Кунино", което е сред четирите специализирани учебни заведения по каменоделство в цяла Европа.

Училището е създадено с правителствен указ през 1921г. и със съдействието на чешкото каменоделно училище в Хоржице - най-старото каменоделно училище в Европа. Поради наличието на превъзходна суровина - варовик, развит каменоделски поминък у местното население и стратегическа железопътна артерия, за място е избрано с.Кунино - разположено сред красива природа, с рядко съчетание на скалисти масиви, каньони, плата, гори, река и плодородна равнина; селище с древна история, култура и прогресивни хора.

Основно училищe “Св. Св. Кирил и Методий” в село Камено поле е построено на най-хубавото и най-просторното място в селото. През 1874 год. започва строеж на училищна сграда, която е завършена през 1877 година. В каменополското училище идвали да се учат и деца от съседните села. Камено поле дава много учители и свещеници на селата в равнината.

С Решение №413, Протокол №49 от 25.03.2011г на ОбС - Роман ДДЛРГ "Н.Й.Вапцаров" става част от Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС), който предоставя социални услуги за резидентентна грижа и Дневен център за деца с увреждания. Директор е Ивет Симеонова.