Общински съвет гр. Роман - протоколи от заседания:

Към следващите протоколи - в новата страница

ПРОТОКОЛ № 15 от 12.09.2016г. (качен на 13.09.2016г.)

ПРОТОКОЛ № 14 от 26.08.2016г. (качен на 02.09.2016г.)

НАРЕДБА № 13 - за определяне размера на местните данъци (актуализация 26.08.2016г., качена на 02.09.2016г.)

НАРЕДБА № 25 - за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини в община Роман - 26.08.2016г. (качена на 02.09.2016г.)

ПРОТОКОЛ № 13 от 12.07.2016г. (качен на 08.08.2016г.)

ПРОТОКОЛ № 12 от 16.06.2016г. (качен на 22.06.2016г.)

Програма за развитието на туризма в община Роман 2016 - 2020г. (качена на 22.06.2016г.)

ПРОТОКОЛ № 11 от 20.05.2016г. (качен на 26.05.2016г.)

ПРОТОКОЛ № 10 от 12.04.2016г. (качен на 14.04.2016г.)

ПРОТОКОЛ № 9 от 07.04.2016г. (качен на 12.04.2016г.)

РЕШЕНИЕ №53, ПРОТОКОЛ №9 от 07.04.2016г. "План за противодействие на тероризма" (качен на 13.04.2016г.)
РЕШЕНИЕ №58, ПРОТОКОЛ №9 от 07.04.2016г. "Общинска програма за закрила на детето - 2016г." (качен на 13.04.2016г.)
РЕШЕНИЕ №59, ПРОТОКОЛ №9 от 07.04.2016г. "Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Роман (2016-2020г.)" (качен на 13.04.2016г.)
РЕШЕНИЕ №66, ПРОТОКОЛ №9 от 07.04.2016г. "Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Роман за 2015." (качен на 13.04.2016г.)

ПРОТОКОЛ № 8 от 24.03.2016г. (качен на 29.03.2016г.)

ПРОТОКОЛ № 7 от 26.02.2016г. (качен на 02.03.2016г.)

Списъци с данни на общинските ливади, пасища и мери по населени места (Приложение №1)(качен на 02.03.2016г.)
Етичен кодекс на ОбС-Роман.(качен на 02.03.2016г.)

ПРОТОКОЛ № 6 от 27.01.2016г. (качен на 03.02.2016г.)

Приложения №1,2,3,4,5,7,8,9 към ПРОТОКОЛ № 6 от 27.01.2016г.
Приложениe №6 към ПРОТОКОЛ № 6 от 27.01.2016г.
ПРОТОКОЛ № 6 от 27.01.2016г., РЕШЕНИЕ №30, Приложениe №1
ПРОТОКОЛ № 6 от 27.01.2016г., РЕШЕНИЕ №30, Приложениe №2
Програма за управление на Кмета на Община Роман за мандат 2015-2019г.
Програма за дезинфекции, дезинсекции и дератизации на територията на община Роман.

ПРОТОКОЛ № 5 от 15.01.2016г. (качен на 20.01.2016г.)

ПРОТОКОЛ № 4 от 22.12.2015г. (качен на 28.12.2015г.)

ПРОТОКОЛ № 3 от 07.12.2015г. (качен на 09.12.2015г.)

ПРОТОКОЛ № 2 от 25.11.2015г. (качен на 30.11.2015г.)

ПРОТОКОЛ № 1 от 11.11.2015г. (качен на 16.11.2015г.)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОМАН МАНДАТ 2011-2015 година - протоколи от заседания

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОМАН МАНДАТ 2007-2011 година - протоколи от заседания

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОМАН МАНДАТ 2003-2007 година - протоколи от заседания