Сигнали за корупция


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНА РОМАН
Одобрен с Решение №557 за 2015г.


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007 – 2013 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД
на групата за наблюдение на Плана за развитие на община Роман
/2007 – 2013 година/
Изпълнение на Общинския план за развитие през 2014година (качен на 01.04.2015г.)

ГОДИШЕН ДОКЛАД
на групата за наблюдение на Плана за развитие на община Роман
/2007 – 2013 година/
Изпълнение на Общинския план за развитие през 2011година

ГОДИШЕН ДОКЛАД
на групата за наблюдение на Плана за развитие на община Роман
/2007 – 2013 година/
Изпълнение на Общинския план за развитие през 2010година