Сигнали за корупция


Търгове и конкурси за 2014г.

ПРОТОКОЛ
за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел "Устройство на територията и оперативни програми" ...виж

Общинска администрация гр. Роман обявява конкурс за незаета длъжност
Началник отдел "Устройство на територията и оперативни програми"...повече


О Б Я В И
за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 01.12.2014г. и 04.12.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя...Изтегли


О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 09.10.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 010036 с НТП – изоставена нива - шеста категория с площ от 6.317 дка в местността „Нановица” в землището на с.Караш – ЧОС – АОС № 2334/ 23.07.2014 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 09.10.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 010043 с НТП – нива - шеста категория с площ от 12.555 дка в местността „Дълго присое” в землището на с.Караш – ЧОС – АОС № 2335/ 23.07.2014 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 09.10.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 011013 с НТП – изоставена нива - шеста категория с площ от 2.966 дка в местността „Нановица” в землището на с.Караш – ЧОС – АОС №2337/ 23.07.2014 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 09.10.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот №011029 с НТП – овощна градина - шеста категория с площ от 4.466 дка в местността „Нановица” в землището на с.Караш – ЧОС – АОС № 2336/ 23.07.2014 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 09.10.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 028052 с НТП – изоставена нива - пета категория с площ от 22.450 дка в землището на с.Караш – ЧОС – АОС №2326/ 23.07.2014 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 09.10.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 035057 с НТП – нива - осма категория с площ от 2.949 дка в местността „Дърто лозе” в землището на с.Караш – ЧОС – АОС № 2332/ 23.07.2014 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 09.10.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 035097 с НТП – изоставена нива - осма категория с площ от 4.903 дка в местността „Пречник” в землището на с.Караш – ЧОС – АОС № 2333/ 23.07.2014 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 09.10.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 042006 с НТП – нива - четвърта категория с площ от 3.606 дка в местността „Ведните ниви” в землището на с.Синьо бърдо – ЧОС – АОС № 2307/12.06.2014 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 09.10.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 064028 с НТП – нива - осма категория с площ от 19.126 дка в местността „Спаньовото” в землището на с.Караш – ЧОС – АОС № 2327/ 23.07.2014 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 09.10.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 064031 с НТП – нива - осма категория с площ от 4.350 дка в местността „Спаньово” в землището на с.Караш – ЧОС – АОС № 2338/ 23.07.2014 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 09.10.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 065045 с НТП – изоставена нива - осма категория с площ от 5.486 дка в местността „Спаньово” в землището на с.Караш – ЧОС – АОС № 2339/ 23.07.2014 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 09.10.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 066020 с НТП – изоставена нива - осма категория с площ от 4.848 дка в местността „Спаньовото” в землището на с.Караш – ЧОС – АОС № 2328/ 23.07.2014 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 09.10.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 067046 с НТП – изоставена нива - осма категория с площ от 11.272 дка в местността „Спаньово” в землището на с.Караш – ЧОС – АОС № 2331/ 23.07.2014 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 09.10.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 067050 с НТП – изоставена нива - осма категория с площ от 5.195 дка в местността „Спаньово” в землището на с.Караш – ЧОС – АОС № 2330/ 23.07.2014 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 09.10.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 067051 с НТП – нива - осма категория с площ от 4.366 дка в местността „Спаньово” в землището на с.Караш – ЧОС – АОС № 2329/ 23.07.2014 г. за срок от пет стопански години...Изтегли


О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 30.09.2014г. за продажба на масивна едноетажна сграда, находяща се в имот №021001 със ЗП от 5 кв.м в местността „Кръстилица” в землището на с.Долна Бешовица, АЧОС № 1359/17.05.2008 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 30.09.2014г. за продажба на масивна едноетажна сграда, находяща се в имот №021001 със ЗП от 52 кв.м в местността „Кръстилица” в землището на с.Долна Бешовица, АЧОС № 1355/17.05.2008 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 30.09.2014г. за продажба на масивна едноетажна сграда, находяща се в имот №021001 със ЗП от 149 кв.м в местността „Кръстилица” в землището на с.Долна Бешовица, АЧОС № 1356/17.05.2008 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 30.09.2014г. за продажба на масивна едноетажна сграда, находяща се в имот №021001 със ЗП от 251 кв.м в местността „Кръстилица” в землището на с.Долна Бешовица, АЧОС № 1358/17.05.2008 г...Изтегли


О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 26.08.2014г. за отдаване под наем на купа силажна със ЗП 1580 кв.м върху имот № 021011, стопански двор, държавна частна собственост, находящ се в местността „Кръстилица” в землище с.Долна Бешовица, община Роман – ЧОС – АЧОС № 1366/17.05.2008 г. за срок от три години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 26.08.2014г. за отдаване под наем на масивна едноетажна сграда със ЗП 183 кв.м върху имот № 021005, стопански двор, държавна частна собственост, находящ се в местността „Кръстилица” в землище с.Долна Бешовица, община Роман – ЧОС – АЧОС № 1351/17.05.2008 г. за срок от три години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 26.08.2014г. за отдаване под наем на масивна едноетажна сграда със ЗП 77 кв.м върху имот № 021004, стопански двор, държавна частна собственост, находящ се в местността „Кръстилица” в землище с.Долна Бешовица, община Роман – ЧОС – АЧОС № 1367/17.05.2008 г. за срок от три години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 26.08.2014г. за отдаване под наем на масивна едноетажна сграда със ЗП 64 кв.м върху имот № 021004, стопански двор, държавна частна собственост, находящ се в местността „Кръстилица” в землище с.Долна Бешовица, община Роман – ЧОС – АЧОС № 1368/17.05.2008 г. за срок от три години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 26.08.2014г. за отдаване под наем на масивна едноетажна сграда със ЗП 637 кв.м върху имот № 021004, стопански двор, държавна частна собственост, находящ се в местността „Кръстилица” в землище с.Долна Бешовица, община Роман – ЧОС – АЧОС № 1360/17.05.2008 г. за срок от три години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 26.08.2014г. за отдаване под наем на масивна едноетажна сграда със ЗП 556 кв.м върху имот № 021003, стопански двор, държавна частна собственост, находящ се в местността „Кръстилица” в землище с.Долна Бешовица, община Роман – ЧОС – АЧОС № 1362/17.05.2008 г. за срок от три години...Изтегли


О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 08.05.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 036017 с НТП – изоставена ливада - шеста категория с площ от 58.765 дка в местността „Шипковица” в землището на с.Струпец – ЧОС – АОС № 1930/12.12.2013 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 08.05.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 036018 с НТП – изоставена ливада - шеста категория с площ от 17.155 дка в местността „Шипковица” в землището на с.Струпец – ЧОС – АОС № 1931/12.12.2013 г. за срок от пет стопански години...Изтегли


О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 28.04.2014г. за продажба на имот № 003032 с площ от 0.999 дка – ЧОС с НТП – изост. тр. насаж., КЗ при неполивни условия – пета в местността „Долна лъка” землището на с.Хубавене, АЧОС № 1940/16.01.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 28.04.2014г. за продажба на имот № 018016 с площ от 3.478 дка –ЧОС с НТП – храсти, КЗ при неполивни условия – пета в местността „Горна лъка” землището на с.Хубавене, АЧОС № 1939/16.01.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 28.04.2014г. за продажба на имот № 020002 с площ от 1.889 дка –ЧОС с НТП – изост.трайни насаж., КЗ при неполивни условия – пета в местността „Горна лъка” землището на с.Хубавене, АЧОС № 1938/16.01.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 28.04.2014г. за продажба на имот № 026002 с площ от 1.302 дка –ЧОС с НТП – храсти., КЗ при неполивни условия – пета в местността „Оструга” землището на с.Хубавене, АЧОС № 1937/16.01.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 28.04.2014г. за отдаване под наем на имот с обществено обслужващо предназначение - помещение от 25 кв.м, находящо се в УПИ І в кв.56 А с пл.№ 915 по плана на гр.Роман.15 за развиване на търговска дейност АОС№ 1933/12.12.2013 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.04.2014г. за продажба на имот № 022036 с площ от 2.525 дка –ЧОС с НТП – изоставена нива, КЗ при неполивни условия – шеста в местността „Кунински връх” землището на с.Стояновци, АЧОС № 2003/06.02.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.04.2014г. за продажба на имот № 022040 с площ от 2.525 дка –ЧОС с НТП – изоставена нива, КЗ при неполивни условия – шеста в местността „Кунински връх” землището на с.Стояновци, АЧОС № 2004/06.02.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.04.2014г. за продажба на имот № 022042 с площ от 2.502 дка –ЧОС с НТП – изоставена нива, КЗ при неполивни условия – шеста в местността „Кунински връх” землището на с.Стояновци, АЧОС № 2002/06.02.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.04.2014г. за продажба на имот № 031014 с площ от 2.054 дка –ЧОС с НТП – изоставена ливада, КЗ при неполивни условия – четвърта в местността „Чифлика” землището на с.Стояновци, АЧОС № 1991/04.02.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.04.2014г. за продажба на имот № 031015 с площ от 2.423 дка –ЧОС с НТП – изоставена ливада, КЗ при неполивни условия – четвърта в местността „Чифлика” землището на с.Стояновци, АЧОС № 1992/04.02.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.04.2014г. за продажба на имот № 031018 с площ от 3.932 дка –ЧОС с НТП – ливада, КЗ при неполивни условия – четвърта в местността „Чифлика” землището на с.Стояновци, АЧОС № 2027/07.02.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.04.2014г. за продажба на имот № 031030 с площ от 1.551 дка –ЧОС с НТП – ливада, КЗ при неполивни условия – четвърта в местността „Чифлика” землището на с.Стояновци, АЧОС № 2026/07.02.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.04.2014г. за продажба на имот № 031031 с площ от 1.019 дка –ЧОС с НТП – ливада, КЗ при неполивни условия – четвърта в местността „Чифлика” землището на с.Стояновци, АЧОС № 2029/07.02.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.04.2014г. за продажба на имот № 031032 с площ от 0.560 дка –ЧОС с НТП – ливада, КЗ при неполивни условия – ` четвърта в местността „Чифлика” землището на с.Стояновци, АЧОС № 2028/07.02.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.04.2014г. за продажба на имот № 031043 с площ от 0.853 дка –ЧОС с НТП – ливада, КЗ при неполивни условия – четвърта в местността „Чифлика” землището на с.Стояновци, АЧОС № 2025/07.02.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.04.2014г. за продажба на имот № 031056 с площ от 1.455 дка –ЧОС с НТП – храсти, КЗ при неполивни условия – четвърта в местността „Чифлика” землището на с.Стояновци, АЧОС № 1989/04.02.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.04.2014г. за продажба на имот № 031057 с площ от 0.916 дка –ЧОС с НТП – храсти, КЗ при неполивни условия – четвърта в местността „Чифлика” землището на с.Стояновци, АЧОС № 1990/04.02.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.04.2014г. за продажба на имот № 031075 с площ от 2.557 дка –ЧОС с НТП – ливада, КЗ при неполивни условия – четвърта в местността „Чифлика” землището на с.Стояновци, АЧОС № 1988/04.02.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.04.2014г. за продажба на имот № 032016 с площ от 3.283 дка –ЧОС с НТП – ливада, КЗ при неполивни условия – четвърта в местността „Чаира” землището на с.Стояновци, АЧОС № 2023/07.02.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.04.2014г. за продажба на имот № 032022 с площ от 1.266 дка –ЧОС с НТП – нива, КЗ при неполивни условия – четвърта в местността „Чаира” землището на с.Стояновци, АЧОС № 2021/07.02.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.04.2014г. за продажба на имот № 032033 с площ от 1.210 дка –ЧОС с НТП – нива, КЗ при неполивни условия – четвърта в местността „Чаира” землището на с.Стояновци, АЧОС № 2022/07.02.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.04.2014г. за продажба на имот № 005034 с площ от 1.903 дка – ЧОС с НТП – храсти, КЗ при неполивни условия – осма в местността „Мекишака” землището на с.Хубавене, АЧОС № 1941/16.01.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.04.2014г. за продажба на имот № 012001 с площ от 1.090 дка – ЧОС с НТП – овощна градина, КЗ при неполивни условия – пета в местността „Горна лъка” землището на с.Хубавене, АЧОС № 1947/16.01.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.04.2014г. за продажба на имот № 012052 с площ от 0.701 дка – ЧОС с НТП – ливада, КЗ при неполивни условия – четвърта в местността „Везирското” землището на с.Стояновци, АЧОС № 2006/06.02.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.04.2014г. за продажба на имот № 012056 с площ от 3.782 дка –ЧОС с НТП – ливада, КЗ при неполивни условия – четърта в местността „Везирското” землището на с.Стояновци, АЧОС № 2005/06.02.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.04.2014г. за продажба на имот № 013002 с площ от 11.671 дка – ЧОС с НТП – изоставени тр. Насаж., КЗ при неполивни условия – пета в местността „Горна лъка” землището на с.Хубавене, АЧОС № 1942/16.01.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.04.2014г. за продажба на имот № 016045 с площ от 2.105 дка –ЧОС с НТП – храсти, КЗ при неполивни условия – пета в местността „Горна лъка” землището на с.Хубавене, АЧОС № 1943/16.01.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.04.2014г. за продажба на имот № 016056 с площ от 1.281 дка – ЧОС с НТП – храсти, КЗ при неполивни условия – пета в местността „Горна лъка” землището на с.Хубавене, АЧОС № 1944/16.01.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.04.2014г. за продажба на имот № 016057 с площ от 0.834 дка –ЧОС с НТП – изост.тр.насаж., КЗ при неполивни условия – пета в местността „Горна лъка” землището на с.Хубавене, АЧОС № 1945/16.01.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.04.2014г. за продажба на имот № 017010 с площ от 1.196 дка –ЧОС с НТП – храсти, КЗ при неполивни условия – пета в местността „Горна лъка” землището на с.Хубавене, АЧОС № 1946/16.01.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.04.2014г. за продажба на имот № 026033 с площ от 2.325 дка –ЧОС с НТП – нива, КЗ при неполивни условия – четвърта в местността „Оструга” землището на с.Хубавене, АЧОС № 1973/03.02.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.04.2014г. за продажба на имот № 026034 с площ от 1.272 дка –ЧОС с НТП – нива, КЗ при неполивни условия – пета в местността „Оструга” землището на с.Хубавене, АЧОС № 1972/03.02.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.04.2014г. за продажба на имот № 032014 с площ от 1.124 дка –ЧОС с НТП – ливада, КЗ при неполивни условия – четвърта в местността „Чаира” землището на с.Стояновци, АЧОС № 2024/07.02.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.04.2014г. за продажба на имот № 033053 с площ от 0.701 дка –ЧОС с НТП – посевна площ, КЗ при неполивни условия – девета в местността „Барите” землището на с.Хубавене, АЧОС № 1950/16.01.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.04.2014г. за продажба на имот № 038015 с площ от 1.351 дка –ЧОС с НТП – нива, КЗ при неполивни условия – пета в местността „Петрешкото” землището на с.Хубавене, АЧОС № 1949/16.01.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.04.2014г. за продажба на имот № 041037 с площ от 0.399 дка –ЧОС с НТП – овощна градина, КЗ при неполивни условия – пета в местността „Папрата” землището на с.Хубавене, АЧОС № 1948/16.01.2014 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.04.2014г. за продажба на имот –ЧОС УПИ ІІ в кв.46 пл.№ 154 от 1000 кв.м. по плана на с.Караш, община Роман, актуван с АЧОС № 1455/13.01.2011 г....Изтегли


О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.01.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 104028 с НТП – ливада - пета категория с площ от 1.048 дка в местността „Върха” в землището на с.Курново – ЧОС – АОС № 1867/ 25.09.2013 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.01.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 105034 с НТП – изоставена ливада - пета категория с площ от 4.760 дка в местността „Върха” в землището на с.Курново – ЧОС – АОС № 1887/ 26.09.2013 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.01.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 096013 с НТП – изоставена ливада - осма категория с площ от 14.193 дка в местността „Кукувица” в землището на с.Курново – ЧОС – АОС № 1889/ 26.09.2013 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.01.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 105012 с НТП – ливада - пета категория с площ от 2.433 дка в местността „Върха” в землището на с.Курново – ЧОС – АОС № 1866/25.09.2013 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.01.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 105039 с НТП – ливада - пета категория с площ от 2.210 дка в местността „Върха” в землището на с.Курново – ЧОС – АОС № 1888/26.09.2013 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.01.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 061002 с НТП – изоставена нива - девета категория с площ от 10.997 дка в местността „Горно еничово” в землището на с.Курново – ЧОС – АОС № 1884/ 26.09.2013 г. за срок от пет стопански години....Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 31.01.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 035044 с НТП – ливада - осма категория с площ от 2.226 дка в местността „Пречник” в землището на с.Караш – ЧОС – АОС № 1895/30.09.2013 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 31.01.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 035092 с НТП – ливада - осма категория с площ от 2.000 дка в местността „Циганска лъка” в землището на с.Караш – ЧОС – АОС № 1896/30.09.2013 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 31.01.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 105029 с НТП – изоставена ливада - пета категория с площ от 8.063 дка в местността „Върха” в землището на с.Курново – ЧОС – АОС № 1885/ 26.09.2013 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 31.01.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 105031 с НТП – ливада - пета категория с площ от 3.382 дка в местността „Върха” в землището на с.Курново – ЧОС – АОС № 1886/ 26.09.2013 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 31.01.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 105045 с НТП – ливада - пета категория с площ от 4.131 дка в местността „Върха” в землището на с.Курново – ЧОС – АОС № 1868/ 25.09.2013 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 31.01.2014г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 145001 с НТП – нива - седма категория с площ от 15.378 дка в местността „Белчов дол” в землището на с.Синьо бърдо – ЧОС – АОС № 1544/23.01.2012 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 04.02.2014г. за продажба на имот № 093010 с площ от 316.383 дка – ЧОС с НТП – нива, КЗ при неполивни условия – шеста в местността „Хинков връх” землището на гр.Роман, АЧОС № 1751/15.01.2013 г...Изтегли