УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
УВАЖАЕМИ ГОСТИ НА ОБЩИНА РОМАН,
ПРЕЗ НОВАТА 2016 ГОДИНА ПОЖЕЛАВАМ
СИЯНИЕТО НА ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА ДА ОГРЯВА НАШИЯ ПЪТ И НИ ДОНЕСЕ ЗДРАВЕ, ДОБРОТА, КЪСМЕТ И РАЗБИРАТЕЛСТВО!
НЕКА НА ПРАЗНИЧНАТА ТРАПЕЗА СИ ПОЖЕЛАЕМ ПРЕЗ ИДНАТА ГОДИНА ДА СМЕ ЗДРАВИ И ЧЕСТИТИ!
ДА Е МИРНА, СПОРНА И УСПЕШНА ЗА ВСИЧКИ НАШИ НАЧИНАНИЯ!
МИРНА И БЛАГОДАТНА 2016 ГОДИНА!
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

ВАШ
ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН


КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ В РОМАН

7 декември 17.00ч. – Площад „Св.св.Кирил и Методий” - Запалваме светлините на Коледната елха

16 декември – Благотворителна изложба-базар в подкрепа на пострадалия ученик Петко Ивов от с.Струпец - ч-ще „Христо Ботев” – 17.00ч.

22 декември – Представяне на новоизлязлата стихосбирка „Звездица дарила на другите щастие” на Ивет Симеонова - ч-ще „Христо Ботев” – 17.30ч.

24 декември – „Традицията е жива” - Шествие на коледари.
- Дядо Коледа посещава домовете.

31 декември – 23.55ч. - Да посрещнем заедно Новата 2016 година с чаша вино – пред ч-ще „Хр.Ботев” - гр.Роман


На връх Коледа деца от ОДЗ „Зора” – гр.Роман гостуваха на кмета на общината – Валери Ролански.

Децата, облечени в народни носии и калпаци, пяха коледарски песни и сурвакаха за здраве кмета на общината.

Присъстващите на тържеството получиха подаръци, изработени от децата под ръководството на учителката г-жа Соня Найденова. Кметът от своя страна също им връчи подаръци.

Всички се снимаха за спомен с кмета на общината.


      Община Луковит сключи тристранен договор №РД50-195/07.12.2015г. с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.
      Партньори по проекта са Община Роман, Народно читалище „Съзнание 1895“ гр.Луковит и „Балкански център „Дипломат“ ООД.
     Договорът предвижда учредяване на Местна инициативна група Луковит – Роман, с участието на партньори от публичния сектор, бизнеса и неправителствения сектор от общините Луковит и Роман. Основните проектни дейности са: виж


ЗАПОВЕД № 1183
26.10.2015г. гр.Роман
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване ...виж


Съобщение

ОБЩИНА РОМАН „ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ, ЧЕ ОТ 06.02.2015г.ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ДАНЪК МПС И ТАКСА КУЧЕ ЗА 2015г.

СРОКОВЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2015Г.

1. Данък недвижим имот и такса битови отпадъци:
I вноска до 30 юни
II вноска до 31 октомври
2. Данък върху превозните средства:
I вноска до 30 юни
II вноска до 31 октомври

На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка 5%

3. Такса за притежаване на куче:
Таксата се заплаща до 31 март 2015 година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31март.

Начини на плащане:
- Касово в Община Роман, гр.Роман, ет.1 "Информационен център" - гише "Каса", където се приемат и плащания с банкова карта чрез ПОС терминално устройство
- По банков път - Банка ДСК гр.Роман
IBAN: BG89STSA93008490020100
BIC: STSABGSF
Код за вид плащане:
442100 Данък недвижим имот
442400 Такса битови отпадъци
442300 Данък превозно средство
448013 Такса за притежаване на куче
- В кметствата по местонахождение на недвижимия имот.
- С пощенски запис.

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ ДА ПОГАСЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СРОКОВЕ


Община Роман уведомява, че е получена информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно намерение "Образуване на нов имот УПИ №Х-694, 695, кв.36 по ПРЗ на гр. Роман с предназначение за дейности в областта на здравеопазването, с възложител: Областен управител на Област Враца - Малина Николова...


Протокол от заседание с цел разглеждане, оценка и класиране на постъпилите заявления за участие в конкурс за избор на партньор за участие в проект „Независим живот”... виж


Информация за изпълнение на проект „Нови възможности за грижа” в община РОМАН


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 22.12.2015г. от 14,30часа (публикувано на 14.12.2015г.)


ОБЯВА
ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОР ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ПРОЦЕДУРА BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Образци на документи:
Заявление, Декларация за партньора,
Декларация за минимални и държавни помощи.
Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в срок от 11 декември 2015г. до 16 декември 2015г. 14,00 часа в Деловодството на сградата на Община Роман, гр.Роман бул. „Христо Ботев” № 136


ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ
В ОБЩИНА РОМАН


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 07.12.2015г. от 14,30часа (публикувано на 30.11.2015г.)


На 27.11.2015г. /петък/ от 14.00ч. в стая №222 в сградата на Общинска администрация - Роман ще се проведе публично обсъждане на Проекта на бюджета на Община Роман за 2016 година.


ЗАПОВЕД
№РД-147/03.11.2015г.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
СВИКВАМ:
Първо заседание на Общински съвет Роман на 11.11.2015г. от 10.00 часа, което ще се проведе в Заседателната зала на Община Роман, при следния дневен ред: ... вижМЕСТНИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ
25 октомври 2015


Обявяване на вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс... виж

Обявяване на вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс... виж

Обявяване на вакантни длъжности изискващи сержантски (старшински) военни звания за комплектуване на Представителния духов оркестър на Военноморските сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеяедане на конкурс... виж

Обявяване на вакантни длъжности изискващи сержантски военни звания за комплектуване на Гвардейския представителен духов оркестър с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс... виж


Община Роман, Отдел „Местни данъци и такси” уведомява гражданите, че плащането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства и такса куче за 2015г. започна от 06.02.2015г.

     

Първият данъкоплатец е Г-жа Донка Генова, която получи подарък от Общинска Администрация Роман.

     


Снимка на параклиса „Св. Петка”

Потънал в зеленина, малкият параклис „Св. Петка” дълги години служи на православните миряни от гр.Роман. И дълги години романчани мечтаят за по-просторна и голяма църква.

С чувство на благодарност преди време романчани приемат направеното дарение за града от арх. Иво Петров – идеен проект за нов, подобаващ на Роман православен храм. И с чувство на гордост, тъй като арх. Петров е възпитаник на романската гимназия.

Инициативен комитет от църковното настоятелство организира през месец януари тази година подписка, за да се определи мястото за строежа на новата църква. Повечето от положилите подписа си граждани избраха тя да бъде в центъра на града. Подписката бе внесена в Общинския съвет, който на свое заседание - Протокол №35 от 29.01.2010г. с Решение № 255, взе следното решение:

„Съгласно чл.52, ал.2 от ЗПУГДВИМС приема направеното предложение, а именно „Мястото на православния храм „Св. Петка” в гр.Роман да бъде на общински парцел срещу Началното училище „П.Р.Славейков”, на ул.”П.Р.Славейков”.”

Дай боже благородното начинание да се увенчае с успех!!!

НОВАТА ЦЪРКВА В ГРАД РОМАН

Ето така ще изглежда тя!
Една бяла, красива и въздействаща феерия!

Новата църква

Проектът, дарение от арх. Петров, изразява цялата любов и признателност към малкото градче Роман, в което е минало неговото детство и юношество.
Визията на бъдещия нов православен храм бе одобрена от гражданите на Роман.

Нека го направим реалност!

ПРИЗОВАВАМЕ всички съмишленици да станете съпричастни на благородната кауза. Вярваме, че с общи усилия ще успеем!

Можете да направите дарение в новооткритата банкова сметка:

Банка „ДСК” ЕАД гр. Мездра
IBAN - BG 37 STSA 9300 0018 95 34 18
BIC - STSABGSF
В полза на: Православен храм „Свети Роман Сладкопевец”
Основание за плащане: дарение в полза Православен храм „Свети Роман Сладкопевец”

ОЧАКВАМЕ ВИ! БЛАГОДАРИМ ВИ!


КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
на 21.10.2015г. от 10.30ч. до 12.30ч.
МЯСТО: в общинска администрация Роман - стая 306... виж


ОБЯВЯВАМ:
Дните 16, 17, и 18.10.2015г. /включително/ за традиционни панаирни дни на гр.Роман... виж


Съобщение
Областна дирекция "Земеделие" гр.Враца, информира всички животновъди, че на 09.10.2015г. от 10.00ч. в сградата на ул.Софроний 6 в гр.Враца, бившата сграда на БЗНС ще се проведе:
"Национална обучителна кампания за животновъди".... виж


ОБЯВЯВА
за инвестиционно предложение "Комплексен информационно-туристически център в кв.50 УПИ 4 по плана на с.Камено поле" и
"Карстов ландшафтен парк "Ръчене-Кунино" с.Камено поле и с.Кунино община Роман"
Всички, които желаят да изразят мнения и становища... виж


ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите,29.09.2015 г.


Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г., Ви уведомявам, че на 17.09.2015 г.от 09.00 часа в зала 222 на ОбА гр.Роман ще се проведат консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции за състава на СИК гр.Роман, в съответствие с Решение №1984-МИ/НР от 18.09.2015г. на ЦИК и Решение №17/МИ/НР от 10.09.2015г. на ОИК гр.Роман.

При провеждане на консултациите при кмета на общината партиите и коалициите представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжност в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
прочети пълния текст


На 4 септември 1974г., с Указ №1942 на Държавния съвет Роман е обявен за град.

И тази година ще отбележим знаменателната за града ни дата.

Тържеството ще се състои пред читалище „Христо Ботев” от 10.00 часа – в петък – 4 септември...прочети


Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25.10.2015г., Ви уведомявам, че на 27.08.2015 г.от 09.00 часа в зала 222 на ОбА гр.Роман ще се проведат консултации с представители на парламентарно представените партиите и коалициите за състава на ОИК гр.Роман, в съответствие с Решение № 1524-МИ/НР София, 18.08.2015 на ЦИК... прочети пълния текст

При провеждане на консултациите при кметовете на общини партиите и коалициите представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 август 2015г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.

д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 3, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.


На 19 август 2015г. Кметът на Роман, инж. Красимир Петков подписа предварително споразумение за партньорство за подготовката на проект с работно наименование „Геопарковете по Долен Дунав - възможност за опазване и устойчиво развитие на геоморфоложко и геоложко наследство". Споразумението бе подписано в Заседателната зала на Община Враца и от страна на партньорите бе подписано от г-н Николай Иванов, Кмет на Община Враца, Джорджица Патрашку, Кмет на Община Поноареле, Румъния и г-жа Габриела Антонова, Директорът на Фондация „Лице за изкуство и култура", гр. Плевен. На срещата присъства и председателят на румънското сдружение „Алексис Проджект" д-р Адриан Георге.

Проектът ще кандидатства за финансиране по програма „Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020г.", Приоритетна ос 2 "Зелен регион", Специфична цел 2.1."Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство. Максималният бюджет е в размер на 6 млн. евро, разпределени между партньорите, както следва: 1900000 евро за Община Враца като водещ партньор, 800000 евро за Община Роман, 3000000 евро за Община Поноареле и 300000 евро за Фондация „Лице за изкуство и култура".

В рамките на проекта ще бъде разработен трансграничен туристически маршрут, който да популяризира развитието на устойчив туризъм, базиран на геоморфоложкото и геоложко наследство на общините партньори. Основните инвестиции в Община Враца ще включват изграждане на туристическа инфраструктура и пешеходен туристически маршрут до природната забележителност „Божи мост" в Чиренско - Лиляшкия карстов район, изграждане на карстов ландшафтен парк „Понора" и подобряване на достъпността до обектите.

Община Роман ще кандидатства за изграждане на комплексен информационно-туристически център и карстов ландшафтен парк „Камено поле-Кунино" и реставрация, консервация, експониране и социализация на културната ценност „Пустата църква" в с. Камено поле, която ще е началото на пешеходния туристически маршрут.

Община Поноареле ще инвестира отпуснатите средства в изграждането на туристически информационен център и реализирането на пешеходен маршрут в района на тяхна природна забележителност, също наречена „Божия мост" и разположено в близост лапиесово поле.

Фондация „Лице за изкуство и култура" е един от двигателите и инициаторите на проекта и основната роля на фондацията е свързана с развитието на концепцията за съвместния трансграничен туристически продукт и популяризирането му от двете страни на река Дунав.


О Б Я В А
ПО СЛУЧАЙ ГОЛЕМИЯ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИК УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО – ГОЛЯМА БОГОРОДИЦА
ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА РОМАН
ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ,
СЪВМЕСТНО С НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ


НА 14 АВГУСТ – ПЕТЪК
В ГР.РОМАН

ЩЕ ГОСТУВА ПЕВИЦАТА
Н А Т А Л И Я С О Р О К И Н А.

Седма година тя радва българската публика с изпълнения на популярни руски песни и романси.

ДА СЕ НАСЛАДИМ И НИЕ НА ТЯХ!

ЧИТАЛИЩЕ „Христо Ботев” – гр.Роман

14 август 2015 г.- 17.30 ч.
ВХОД СВОБОДЕН!Протокол от извършена проверка в община Роман за спазване на изискванията на чл.92 или чл.99а от Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 1 юли 2014г. – 30 април 2015г... прочети


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отдаването за ползване под наем или аренда за 2015/2016 стопанска година на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на община Роман, област Враца започва от 01.07.2015г... прочети

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.14/20.02.2015г.) и Писмо с Изх. №2400-97(2)/18,05,2015г. на Кмета на Община Роман, относно искане с Изх. №884/15.04.2015г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Враца за предоставяне на имотите - полски пътища, включени в заповедта по ал.4, по цена в размер на средното рентно плащане за землището на с.Камено поле (ЕКАТТЕ 35910), с.Радовене (ЕКАТТЕ 61488), с.Караш (ЕКАТТЕ 36436), с.Курново (ЕКАТТЕ 40693), с.Долна Бешовица (ЕКАТТЕ 22023), с.Синьо бърдо (ЕКАТТЕ 66576) и с.Кунино (ЕКАТТЕ 40645), общ. Роман, област Враца... прочети


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В стая 225 в сградата на общинска администрация Роман е на разположение за мнения и допълнения проект на Програма за опазване на околната среда на територията на община Роман 2015-2020г. и Проект на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива... прочети


Откриха паметник на загиналите във воините в с.Долна Бешовица

Паметен ще остане в историята на романското село Долна Бешовица 11 юли 2015 г. На тази дата официално бе открит паметник на загиналите във воините от селото. Една отдавнашна идея на хора от селото, която най-накрая намери своята реализация. На плоча от черен гранит, върху бял врачански камък, са изписани имената на 47-те млади герои от селото, отдали живота си за майка България. 18 от тях загиват в Балканската, 24 в Първата световна и 5 във Втората световна война... прочетиСЪОБЩЕНИЕ
във връзка с предстоящите Местни избори през есента на 2015 г.

На основание чл. 396 от Изборния кодекс и във връзка с подготовката по изготвяне и отпечатване на избирателните списъци за предстоящите през есента на 2015г. избори за избиране на общински съветници и кметове е необходимо всеки български гражданин, който има настоящ адрес в чужбина и живее на територията на общината да се яви в съответното кметство по местоживеене или в ст.№217 на общинската администрация, ако живее в гр.Роман за заявяване на настоящ адрес на територията на община Роман.

Общинска администрация Роман


Заповед на Кмета на Община Роман за поправяне и заздравяване на паянтова жилищна сграда находяща се в УПИ X, пл. №147, кв. 28 по Кадастрален и регулационен план на с.Кунино, собственост на законните наследници на Петър Нетов Лалов... прочети(качена на 06.07.2015г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Роман уведомява гражданите, че е забранено паркирането и престоят на моторни превозни средства в паркове, градини, детски площадки, зелени площи, площи предназначени само за пешеходци и на тротоари в населените места на територията на Община Роман.

Общината ще предприеме мерки за наказване с глоба съгласно Наредба 1 на ОбС Роман на лице, извършило такъв вид нарушение... прочети


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Роман Ви съобщава, че Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" РЕШИ да не се ябявява втори етап за приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти през МЕСЕЦ ЮНИ 2015г.


ПРИЕМНА
НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

на 10.07.2015г. от 10.30ч. до 12.30ч.
МЯСТО: в заседателната зала на община Роман – етаж 2, стая 207


Протокол по чл. 37 и от ЗСПЗЗ от 15.05.2015г.

Протокол по чл. 37 и от ЗСПЗЗ от 29.05.2015г.


Протокол по чл. 37 и от ЗСПЗЗ от 15.05.2015г.

Протокол по чл. 37 и от ЗСПЗЗ от 29.05.2015г.


Днес, 1 юли Българската православна църква почита паметта на св. Йоан Рилски, закрилник на българския народ. На този ден се възпоменава историческото събитие по пренасяне на мощите на светеца от Велико Търново в Рилската света обител, състояло се около Петровден през 1496 г.

Всеки желаещ може да запали свещичка в параклиса пред сградата на общината, носещ името на св.Йоан Рилски.

Щракнете тук за увеличаване Щракнете тук за увеличаване Щракнете тук за увеличаване
Щракнете тук за увеличаване Щракнете тук за увеличаване

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.РОМАН, ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА ДАТИ 22, 23 И 24 ЮНИ 2015 Г. РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНАТА И ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ ЩЕ ОТСЪСТВАТ ПОРАДИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ: „ОБЩИНА РОМАН-ПО КОМПЕТЕНТНИ И МОТИВИРАНИ ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ."
ЗА УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ ЩЕ РАБОТЯТ:
ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР И ГИШЕ КАСА;
ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА;
ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ;
СЛУЖБА ГРАО.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО


ОБЯВА

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ на 19.06.2015г. от 15.00 часа в зала №222 на ОбА-Роман ще се проведе публично обсъждане за Приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Роман за 2014г.

Председател на ОбС-Роман
Тихомир Вълчев


ОБЯВА

Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед на Министъра на отбраната на Република България №ОХ-104/06.02.2015г. изменена с МЗ №ОХ-212/25.03.2015г. е обявен конкурс за 389 /триста и oсемдесет и девет/ длъжности във военни формирования на видовете въоръжени сили за приемане на служба в доброволния резерв.

Срок за набиране на документи до 19.06.2015г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за военен отчет в община Роман в стая №308 на община Роман или на тел. 09123 2310; 0910/9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ – 1907 ” ГР. РОМАН

ОБЯВА

На основание чл.90 и чл.91 от КТ и съгласно Решение на настоятелството на НЧ „Христо Ботев – 1907 ” гр. Роман - Протокол № 2 / 29.04.2015г.

О Б Я В Я В А

Провеждане на конкурс за длъжността „Читалищен секретар”... прочети

Срок на подаване на документите: от 04.05.2015г. до 04.06.2015г.


МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ НА ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА – РОМАН - 2015
ПОД НАДСЛОВ – 150 ГОДИНИ ПРОСВЕТНО ДЕЛО В РОМАН

• 11 май - Тържество, по случай патронния празник на Основно у-ще „Св.св.Кирил и Методий” – с. Камено поле.
     - Изложба на СОУ „В.Левски”, посветена на 70-годишнината от откриването на Гимназия в Роман – ч-ще Хр.Ботев”

• 11-15 май - НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА – „Библиотеките – вдъхновение и учене през целия живот за всички!”

• 12 май - Тържество, посветено на 70 - години гимназия в Роман – начало – 17.00 ч., в салона на ч-ще „Хр.Ботев”.

• 14 май - Изпращане на абитуриентите - 10.30 ч. в СОУ „Васил Левски”.

• 17 май – Участие на женска певческа група при ч-ще „Хр.Ботев”-1907 в Х Национален събор „Де е българското”- комплекс „Дядо Йоцо гледа”- с.Очин дол, община Мездра

• 20 май – Изложба на Начално училище „П.Р.Славейков” – гр.Роман под надслов „150 години просветно дело”

• 22 май – 19.00 ч. - „Село, село, пусто село” – представление на самодеен театрален състав при ч-ще „Хр.Ботев” – гр. Роман

• 24 Май
     Тържество по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
       - начало – 10.00ч. – пл. „Св.св.Кирил и Методий”
       - 19.00ч. - бал на абитуриентите – випуск 2003

• 29 Май
     Тържество по повод „150 години просветно дело” в Роман
     Начало – 10.00ч. в двора на НУ „П.Р.Славейков”

• 30 май – Тържествен концерт, посветен на 30 години фолклорен танцов състав с ръководител Ивайло Георгиев

• 1 юни – Международен ден на детето

• 2 юни – 12.00ч. - Патронен празник на ч-ще „Хр.Ботев”, поднасяне на венци пред барелефа на ХР.Ботев      - 19.00 ч. - „Село, село, пусто село” – представление на самодеен театрален състав при ч-ще „Хр.Ботев” – гр. Роман


На 14.05.2015г. и 15.05.2015г. в хотел "Арена" гр.Самоков предстои да се проведе Обучение по модул 4: Заключителен курс и дискусия във връзка с изпълнение на Договор №M13-22-149/05.09.2014г.-U-08/07.04.2015г. с предмет "Провеждане на външно специализирано обучение за формиране на ключови компетентности за въвеждане и прилагане на електронно управление", сключен между Община Самоков и ДЗЗД "Е-ОБЩИНА.БГ", по изпълнение на проект „Повишаване компетентността на администрациите на община Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”,... прочети


ОБЯВА

ОБЩИНА РОМАН ОБЯВЯВА, ЧЕ ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО" НА 10.05.2015г.... прочети повече


Проект „Повишаване компетентността на администрациите на община Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд навлиза в своята последна фаза.

На 04 и 05.05.2015г. експерти от ДЗЗД "Е-Община БГ", външен изпълнител по проекта... прочети


Във връзка с изпълнение на Договор № М13-22-149/05.09.2014г.-U-08/07.04.2015г., с предмет „Провеждане на външно специализирано обучение за формиране на ключови компетентности за въвеждане и прилагане на електронно управление“, сключен между Община Самоков и ДЗЗД "Е-ОБЩИНА.БГ", по изпълнение на проект „Повишаване компетентността на администрациите на община Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № М13-22-149/05.09.2014г., се проведе обучение на служители от Община Самоков, Червен бряг и Роман. На обучението присъстваха представители от администрацията на Възложителя – Община Самоков и партньорите Община Червен бряг и Община Роман. ...прочетиВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИК

01.04.2015г. /сряда/

10,00 ч. „Великденска изложба-базар на ръчно изработени сувенири” от Силвия Ждерова - /изложбата е подредена в малкия салон на читалището от 1.04 до 11.04.2015г./

11.04.2015г. /събота/

09,00 ч. свири духовата музика пред читалището - изнесен щанд за Великденски козунаци и тестени изделия пред читалището на фирма „Нигор”

09,45 ч. Водосвет и откриване на изложба на Великденски хлябове и шарени яйца

10,00 ч. Преглед на художествената самодейност с участието на самодейците от община Роман.

11,00 ч. Концерт на народния певец Илия Луков.

Очакваме Ви!


ОБЯВА
За периода от 27.03.2015г. до 09.04.2015г. в стая 204 на Община Роман, от 8.00ч. до 12.00ч. и 13.00 до 17.00ч. започва прием на документи на кандидати за ползване на услугата „Личен асистент“ и кандидати за Личен асистент. ...прочетиКОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

ПРИЕМНА
НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
на 8.04.2015г.
от 10.30ч. до 12.30ч.
МЯСТО: в заседателната зала на община Роман
етаж 2, стая 207


УВЕДОМЛЕНИЕ
за проверка техническото състояние на системите за оповестяване на населението при въздушна опасност и бедствия (сирените). Тренировката ще са проведе
на 01.04.2015г. от 13,00часа. ...прочети


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 27.03.2015г. от 10,00часа (публикувано на 20.03.2015г.)


Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14
Договор за безвъзмездна финансова помощ М13-22-152/20.08.2014г.
Бенефициент - ОБЩИНА РОМАН
П Р О Е К Т: „ОБЩИНА РОМАН – ПО-КОМПЕТЕНТНИ И МОТИВИРАНИ ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ”
• За първите три месеца от началото на 2015г. бяха осъществени 6 обучения по теми от каталога на Института по публична администрация.
• В обученията взеха участие 38 служители, които получиха удостоверения.


ОБЯВА

Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед на Министъра на отбраната на Република България №ОХ-104/06.02.2015г. е обявен конкурс за 389 /триста и oсемдесет и девет/ длъжности във военни формирования на видовете въоръжени сили за приемане на служба в доброволния резерв. ...виж

Срок за набиране на документи до 20.03.2015г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за военен отчет в община Роман в стая №306 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910/9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44


Офисът за военен отчет в община Роман обявява, че със заповед на Министъра на отбраната на Република България № ОХ-534 е обявен конкурс за обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и чужбина през месец юни 2015г. в 10-ти отделен механизиран батальон – Враца / военно формирование 54990/. ...виж

Срок за набиране на документи до 26.02.2015г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за военен отчет в община Роман в стая №309 на община Роман или на тел. 09123/23-10; 0910/92356; 0910/55718; 092/624044


ОБЩИНА РОМАН УЧАСТВА КАТО ПАРТНЬОР В ПРОЕКТ,
„ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИИТЕ НА ОБЩИНИТЕ САМОКОВ, ЧЕРВЕН БРЯГ И РОМАН ЗА ЕФЕКТИВНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ”


Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14
Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-22-149/05.09.2014г.

Бенефициент Община Самоков
Партньор1 Община Червен бряг
Партньор 2 Община Роман ...виж

На 12.02.2015г. беше направена пресконференция по представянето на проекта пред обществеността на Община Роман.
Щракнете тук за увеличаване


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 12.02.2015г. от 14,00часа (публикувано на 03.02.2015г.)


Методически указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради


Информационна брошура по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ...прочети


На 30.01.2015г. от 10.00часа в сградата на община Роман, зала 222 се извърши разяснителна кампания с управители и граждани на многофамилни жилища, при следния дневен ред: ...изтегли Протокол

Щракнете тук за увеличаване    Щракнете тук за увеличаване    Щракнете тук за увеличаване


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 30.01.2015г. от 14,00часа (публикувано на 27.01.2015г.)


ОБЩИНА РОМАН УЧАСТВА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ОПАК КАТО ПАРТНЬОР ОБЩИНА САМОКОВ И ЧАРВЕН БРЯГ

Начало на проекта 05.09.2014г.
Край на проекта 05.06.2015г.

Проект„Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”

Договор № М13 -22 -149/05.09.2014г. ...виж


Йордановден е вторият от серията празници в българския календар след Василовден и преди Ивановден, Антоновден и Атанасовден.

Всяка година на този ден, в Роман по традиция кръста се хвърля в ледените води на р.Искър.

И тази година традицията бе спазена. След като освети водата, отец Дилян хвърли кръста в реката. Четири млади момчета бяха кандидати да уловят кръста.

Грамотата за най-бърз и смел в спасяването на кръста спечели Хрисимир Христов, който и миналата година участва в надпреварата, но без успех.

Освен Грамота, Хрисимир получи и парична награда от 50 лева от инж.Красимир Петков – кмет на община Роман.

На празника присъстваха десетки граждани на Роман.


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка със стартиралата кампания на Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите за опазване на българската гора и природа, относно закупените живи коледни дървета да бъдат засадени отново в природата, Община Роман се присъединява към тази кампания и призовава всички граждани, които имат желание да спасят своето коледно дърво да го засадят в парка на СОУ "Васил Левски" гр.Роман. ...виж


ПРОТОКОЛ
за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел "Устройство на територията и оперативни програми" ...виж

Публикации от 2014 година

Публикации от 2013 година

Публикации от 2012 година

Публикации от 2011 година

Публикации от 2010 година