Коледни празници – Роман 2014г.

05.12.2014г. /петък/

16,30ч. - Запалване светлините на Коледната елха
/площад „Св.св.Кирил и Методий” – с участието на деца от ОДЗ”Зора” и ЦДГ "Вълшебно детство"/


08.12.2014г. /понеделник/

„Вълшебните ръце на майстора” – изложба – базар на ръчно изработени сувенири и изделия
/малкият салон на НЧ ”Христо Ботев – 1907”/

15.12.2014г. /понеделник/

15,00ч. – Коледно литературно четене
/библиотека на НЧ ”Христо Ботев – 1907”/

17.12.2014г. /сряда/

15,30ч. – Коледен празник с участието на състави и коледарска група при НЧ ”Христо Ботев-1907” гр. Роман и танцов състав при НЧ ”Светлина” с.Хубавене.
/НЧ ”Христо Ботев – 1907”/

18.12.2014г. /четвъртък/

14,00ч. – Коледна дискотека за участниците в школите и съставите на читалището

24.12.2014г. /сряда/

„Дядо Коледа по домовете”
/За справки и записвания – НЧ”Христо Ботев – 1907”тел.09123/2324/

31.12.2013г. /сряда/

23,55ч. – «Да посрещнем заедно Новата 2015г.»
/пред читалището/


Общинска администрация гр. Роман обявява конкурс за незаета длъжност
Началник отдел "Устройство на територията и оперативни програми"...повече


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 19.12.2014г. от 10,00часа (публикувано на 10.12.2014г.)


На 28 ноември 2014 година от 14,00 часа в стая 222 (заседателната зала) в сградата на общинската администрация ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на община Роман за 2015 година. (публикувано на 24.11.2014г. в 15,56ч.)


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 27.11.2014г. от 14,00часа (публикувано на 21.11.2014г.)


ЗАПОВЕД № 1468
17.11.2014г. гр.Роман
На 28.11.2014г. от 14.00ч. в стая 222 на Общинска администрация Роман да се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Роман за 2015г. ...виж


Проектът "Изграждане ДЦВХ - Дневен център за възрастни хора в Община Роман" е финансиран от Холандската фондация "Макс дава възможност", чиято дейност е насочена към оказване помощ и подкрепа на възрастни хора в нужда.

Щракнете тук за увеличаване

Реализирането на проекта е осъществено благодарение на партньорството между холандския дарител "Макс дава възможност", Община Роман, Фондация "Хелп Табита" - Холандия и Фондация "Тавита България". През последните 15 години двете неправителствени организации подпомагат социалните услуги за деца в град Роман.

Щракнете тук за увеличаване

Предоставените 250000 лева за ремонт и подготовка на материалната база (изоставената част на автогарата в града) за обзавеждане и оборудване осигуриха възможност в Община Роман да бъде открита нова социална услуга, ориентирана към потребностите на възрастните хора в риск.

Щракнете тук за увеличаване


Съобщение

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ ОБЩИНА РОМАН „ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” ВИ УВЕДОМЯВА ЗА СРОКОВЕТЕ И НАЧИНИТЕ НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

1. Данък недвижим имот и такса битови отпадъци:
I вноска от 01 март до 30 юни
II вноска от 01 юли до 30 октомври
2. Данък върху превозните средства:
I вноска от 01 март до 30 юни
II вноска от 01 юли до 30 октомври

На предплатилите цялата сума в срок от 01 март до 30 април се прави отстъпка 5%

3. Такса за притежаване на куче:
Таксата се заплаща до 31 март 2014 година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31март.

Първият данъкоплатец ще получи подарък от Общинска администрация Роман.

Начини на плащане:
- В Общинска администрация гр.Роман, "Информационен център" - гише "Каса"
- По банков път - Банка ДСК гр.Роман
IBAN: BG89STSA93008490020100
BIC: STSABGSF
Код за вид плащане:
442100 Данък недвижим имот
442400 Такса битови отпадъци
442300 Данък превозно средство
448013 Такса за притежаване на куче
- В кметствата по местонахождение на недвижимия имот.
- С пощенски запис.

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ ДА ПОГАСЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СРОКОВЕ


ЗАПОВЕД № 1370
27.10.2014г. гр.Роман
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване ...виж


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 31.10.2014г. от 14,00часа (публикувано на 22.10.2014г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 29.10.2014 г. до 31.10.2014г...прочети


ПО ПОВОД 40 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА РОМАН ЗА ГРАД И МЕСТНИТЕ ТРАДИЦИОННИ ПАНАИРНИ ДНИ
В МАЛКИЯ САЛОН НА ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”
НА 24 ОКТОМВРИ – ПЕТЪК
от 10.00 ч.
ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА КНИГАТА
Щракнете тук за увеличаване
ОЧАКВАМЕ ВИ!


ОБЯВЯВАМ:
Дните 24, 25, и 26.10.2014г. /включително/ за традиционни панаирни дни на гр.Роман...вижПарламентарни избори 2014


Проект:
„Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”
Стартира проект ...прочети


ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕН ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАН ...прочети


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г.


ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.


ПОКАНА

Уважаеми Дами и Господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на 23.09.2014 от 14,00 часа в зала 222 в сградата на Общинска администрация Роман да присъствате на публична заключителна презентация на проект:

„ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАН ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ” ...прочети


На 4-ти септември тази година семпло, но с подобаваща тържественост бе отбелязана 40-годишнината от обявяването на Роман за град. ...прочети


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Призовавам във връзка с предстоящото честване на 40 годишнината на гр.Роман и осигуряване на чист и естетически вид, гражданите на град Роман в срок /до 30.08.2014г./, да почистят тротоарите, зелените площи и регулите, прилежащи към имоти, дворове и селскостопански постройки, на които са собственици. виж


На 20.08.2014г. между Министерство на финансите, като управляващ орган на ОП „Административен капацитет” и Общинска администрация – гр.Роман бе подписан договор с № М13-22-152/20.08.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОЕКТ: „Община Роман – по-компетентни и мотивирани общински служители” ...прочети


ЗАПОВЕД
№ 14-40 от 05.08.2014г.
Във връзка с усложнената обстановка в Област Враца и предвид прогнозите за предстоящи валежи...прочети


ОТНОСНО
Предоставяне спешно информация от фирмите на територията на община Роман до НАП за повредени касови апарати и унищожени по време на наводненията финансови документи...прочети


ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАЛАТА СЕ ОБСТАНОВКА СЛЕД ПОРОЙНИТЕ ДЪЖДОВЕ, УВЕДОМЯВАМЕ НАСЕЛЕНИЕТО НА ГР.РОМАН, ЧЕ РЕКИТЕ ИСКЪР И МАЛЪК ИСКЪР СА В КОРИТАТА СИ И НЯМА ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ.
УМОЛЯВАМЕ ГРАЖДАНИТЕ ДА ЗАПАЗЯТ СПОКОЙСТВИЕ И ДА НЕ СЕ СЪЗДАВА ИЗЛИШНА ПАНИКА.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ЗВЪНЕТЕ НА ТЕЛЕФОНИ: 09123/23-50; 09123/20-64; 0895529502


ПОКАНА
за представяне и обсъждане на извършеният функционален анализ на Общинска администрация гр.Роман, пред Общински съвет гр.Роман

Общинска администрация Роман ви кани да вземете участие в обществено обсъждане на извършеният функционален анализ, което ще се проведе на 12.08.2014г. от 10.30. часа, гр.Роман, зала 222 в сградата на ...прочети


ПОКАНА
за участие в обществено обсъждане на Общинския план за развитие на община Роман за периода 2014-2020г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с проект № 13-13-21/29.10.2013 „Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Роман“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г.

Общинска администрация Роман ви кани да вземете участие в обществено обсъждане на изготвения проект на Общинския план за развитие на община Роман за периода 2014-2020г. Общественото обсъждане ще се проведе на 27.06.2014г. от 10.30. часа, гр. Роман, зала 222 в сградата на общинска администрация Роман. ...прочети


О Б Я В А
за провеждане на конкурс за вакантни длъжности за офицери от Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина...прочетиИзбори за Европейски Парламент 25.05.2014г.


УВАЖАЕМИ ДЕЙЦИ НА ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

ПРИЕМЕТЕ НАЙ-СЪРДЕЧНИТЕ МИ ПОЖЕЛАНИЯ ЗА КРЕПКО ЗДРАВЕ И ЛИЧНО ЩАСТИЕ!

С ЧУВСТВО НА ДЪЛБОКА ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ ВАШИЯ ДОСТОЙНО ИЗПЪЛНЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ДЪЛГ, ЗА ТОВА, ЧЕ СТЕ РАБОТИЛИ И РАБОТИТЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗНАНИЕТО, БЪЛГАРЩИНАТА И ДУХОВНОСТТА НА НАШИЯ НАРОД, ЧЕ ПОДДЪРЖАТЕ БУДНА ЛЮБОВТА КЪМ НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ДОБРОДЕТЕЛИ И ТРАДИЦИИ - ДЪЛБОК ПОКЛОН!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ИНЖ.КРАСИМИР ПЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН
23 май 2014г


Практически препоръки за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия с абитуриенти...прочети


Обявяване на вакантна длъжност във Военновъздушни сили за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната или в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс...прочети


Благотворителна кампания
Понякога толкова малко ти трябва протегната дружеска длан,
която те вдига,когато си паднал със думите „Ти не си сам„
И тръгваш отново по пътя нагоре, но стоплен от нови надежди
и воля разбираш, че имаш криле и смело прелиташ
планински вериги, извършваш добри ЧУДЕСА!
Ръководството на Община Роман, изказва своите благодарности на всички включили се в благотворителната кампания, организирана по повод събиране на средства за Стоян Бойчинов!!!

Дарители: 909,45 лв.
Г - н С. Кръстанов – 200 лв.
Г- н Г. Божинов – 100 лв.
Клуб БСП – Роман – 100 лв.
Читалище „ Цветан Гановски” с. Кунино – 125 лв.
Кметство с. Струпец – 65,40 лв.
с. Долна Бешовица – 182,55 лв.
с. Хубавене – 86,50 лв.
ЕТ „Нигор”- гр. Враца – 50 лв.
Участници във Великденски благотворителен базар: 1249,35лв.
КСУДС – гр. Роман, НЧ „ Светлина” – с. Хубавене, КСУДУ – гр. Роман, НЧ „ Пробуда” – с . Курново, НУ „ П.Р. Славейков”- гр. Роман, НЧ „ Наука” – с. Стояновци, ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Камено поле, НЧ „Искра 1921” – с. Синьо бърдо, СОУ „ Васил Левски” – гр. Роман, НЧ „Просвета” – с. Камено поле, ЦДГ „ Вълшебно детство” – гр. Роман, НЧ „ Пчелин” – с.Караш, ОДЗ „ Зора” и детска ясла – гр. Роман, НЧ „ В. Левски” – с. Струпец, НЧ „ Хр. Ботев 1907” – гр. Роман, ЦСМП – филиал Роман, НЧ „Цветан Гановски” – с. Кунино, Г-жа Цветана Ралинска, НЧ „ В.Левски” – с. Долна Бешовица.
Събрани средства в Община Роман от граждани и служители в ОбА Роман, желаещи да помогнат: 398,20 лв

Обща сума преведена по банков път на сметката на Стоян Бойчинов : 2557лв.


2014 г. – Година на правата на детето

Националната кампания на тема „Детска безопасност – споделена отговорност и грижа” стартира на 23 април. 2014 г.
Организатори са Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с държавни институции и с граждански организации и с активното съдействие на кметовете на общини.
Община Роман подкрепя инициативата
и ще се включи през годината с редица дейности, по темите от Програмата и Националния конкурс.
В ОДЗ „Зора” – гр.Роман денят 23-ти април започна с нерегламентирана ситуация на тема:”Детската безопасност и домът”.
Под ръководството на главния учител г-жа Веска Христова 5-годишните деца от подготвителната група и децата от първа група се запознаха с основните опасности от електроуредите в къщи, от газови отоплителни уреди, от наранявания с остри режещи прибори.
Щракнете тук за увеличаване Щракнете тук за увеличаване
Щракнете тук за увеличаване Щракнете тук за увеличаване

На 31-ви май в ЦДГ „Вълшебно детство” – гр.Роман ще бъде проведена регламентирана ситуация ”Знам и спазвам правилата” по темата: ”Детската безопасност на пътя и в превозното средство”


ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИК

10.04.2014 г. /четвъртък/

10,00 ч. „Великденски багри” - откриване изложба на рисунки на децата от Школата по ИИ при НЧ ”Христо Ботев – 1907”в НЧ ”Просвета” гр. Мездра

16.04.2014 г. /сряда/

11,00 ч. Откриване на Великденски базар с благотворителна цел - /малкият салон на читалището/

19.04.2014 г. /събота/

9,00 ч. – свири духовата музика пред читалището - изнесен щанд за Великденски козунаци и тестени изделия пред читалището

10,00 ч. – Водосвет и откриване на изложба на Великденски хлябове и шарени яйца

10,15 ч. – Преглед на художествената самодейност с участието на самодейците в община Роман Очакваме Ви!


Във връзка с провеждането на избори за членове на Европейският парламент от Република България на 25.05.2014г., Ви уведомявам, че на 16.04.2014г. от 15.00 часа в зала 222 на ОбА гр.Роман ще се проведат консултации с местните ръководства на партиите и коалициите, които имат право да участват в консултациите в съответствие с Решение №97-ЕП на ЦИК от 08.04.2014г. За участие в консултациите следва представляващият да представи изрично пълномощно.

Заповед
Кметовете на кметства и кметски наместници да изготвят "Гасачески групи" от 5-10 човека...


Съобщение
Желаещите да закупят документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за СМР по проект: Реконструкция и изграждане на ефективно енергоспестяващо и екологично улично осветление на гр. Роман, с. Камен поле, с. Кунино и с. Синьо бърдо”
могат да направят това в сградата на общинска администрация Роман, адрес: гр. Роман, бул. "Христо Ботев" № 132-136, от 08:00 ч. до 15:30 ч., всеки работен ден до крайния срок за закупуване на документацията, за сметка на лицето отправило искането. При поискване от заинтересованото лице възложителят е длъжен да изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането. Цената на документацията за участие е 10 (десет) лева без ДДС или 12 /дванадесет/ лева с ДДС. Сумата може да бъде внесена в касата в административната сграда на община Роман, всеки работен ден или да бъде внесена по банков път на следната сметка на Община Роман:
IBAN BG89STSA 93008490020100
код за вид плащане: 448090, BIC STSABGSF,
БАНКА ДСК ЕАД клон Роман

Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на Възложителя, от датата на публикуване на Обявлението за обществена поръчка.


Ц в е т н и ц а

или още Връбница е личен празник на мнозина. Това е празникът на цветята и настъпилата пролет. Имен ден празнуват всички, които носят имена на цветя, храсти, дървета.

В неделята преди Възкресение Христово (тази година на 20 април по православния календар) честваме Връбница (Цветница). С този празник Българската православна църква припомня тържественото посрещане и влизане на Иисус Христос в Йерусалим преди около две хиляди години.

Шест дни преди еврейския празник Пасха (избавление), Той пристигнал в малкото градче Витания и с чудотворната си сила възкресил мъртвия от четири дни Лазар. На другия ден Иисус Христос потеглил за Йерусалим, а отвсякъде се стичали хора. По пътя Му те постилали дрехите си, а под нозете Му подлагали свежи зелени клонки с бели цветове. Хората Го посрещали с палмови вейки и с възгласи: “Осанна! Благословен Идещия в името Господне!” Две хиляди години по-късно с тържество и радост християните в България продължават да отбелязват това събитие.

Традицията на Цветница повелява да се иде на празничната служба в църква с цветя и върбови клонки.

Тя ще бъде отслужена на
13 април –неделя - от 8.30 до 9.00 часа
в църквата в град Роман.

Честит имен ден на всички, които празнуват на Цветница!


Успешно реализиран проект „Повишаване компетентността и ефективността на администрацията на Община Роман, чрез обучения в професионални и ключови компетенции”

При откриването на заключителната пресконференция кметът на общината инж. Красимир Петков подчерта, че реализирането на проекта допринася за увеличаване на компетентността на служителите, за усвояване на нови знания и умения, които ще допринесат за по-качествено и бързо обслужване на гражданите и бизнеса.

Инж. Тодор Цолов - ръководител на проекта, представи мултимедийна презентация на извършените дейности и постигнатите резултати. Той подчерта, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. ...прочети
Щракнете тук за увеличаване          Щракнете тук за увеличаване          Щракнете тук за увеличаване


На 11.04.2014г. (петък) от 10.30 часа в заседателната зала – 222 на Общинска администрация Роман ще се проведе заключителната пресконференция на проект „Повишаване компетентността и ефективността на администрацията на Община Роман, чрез обучения в професионални и ключови компетенции”, осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор за БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ А12-22-93/22.05.2013г с дневен ред...


Тодоровден е църковен празник, празнуван в съботния ден от първата седмица на Великия пост. Тази година Община Роман организира честването на празника на 22.03.2014г. (събота) от 10.00ч. в местността Курията.

Бяха проведени конни надбягвания и дърпане на тежести в 3 серии
- малки коне
- средни коне
- големи коне

Победители в първата категория – надбягвания с малки коне бяха:
1 място – Цветан Тишевишки - кон Звезда
2 място – Борислав Борисов – кон Валя
3 място – Анислав Илиев – кон Мима

Във втората категория – надбягвания със средни коне 1, 2 и 3 място заеха:
1 място – Христо Павлов – кон Торнадо
2 място – Андриан Алексиев – кон Бихтер
3 място – Цветан Ваньов – кон Бисер

В категорията големи коне награди получиха:
1 място – Сергей Петров – кон Арап
2 място – Радослав Ценков – кон Буря
3 място – Щилян Богданов – кон Бехлюл

Победителите от всяка категория се състезаваха за първо място – Цветан Тишевишки спечели успорваното състезание с кон Звезда.

Бяха проведени и дърпания на траверси в 3 серии.

Категорията „Дърпания с малки коне” се състоеше в дърпане на три траверси по 650кг.
Първо място взе Милен Ценков с кон Буря, който издърпа 99 метра напред.
Второ място получи Цветан Тоновеца с кон Звезда – 20м. и 15см.

В категорията „Дърпания със средни коне” траверсите бяха четири.
1 място спечели Цветан Богданов – кон Арап, който издърпа 109м. и 50 см.
2 място зае Цветан Мечето – кон Джони – 93м. и 50см.
3 място беше за Альоша Борисов – кон Витан – 75м. и 80 см.

В категорията с големи коне се дърпаха 5 траверси. Победители бяха:
1 място – Пешо Горския от Етрополе – кон Етрополе – 45 метра
2 място – Ивайло Ангелов – кон Мима – 40 метра
3 място – Петър Цоков – кон Тигър – 8 метра и 80 см.

Спонсори на събитието бяха Община Роман, фирма „Стал 20” с управител г-н Стоян Тодоров, фирма „Геонид ЕООД” с. Курново с управител г-н Николай Атанасов Николов и „Еврокоприва” с.Батулци с управител г-н Димитър Попов.

Победителите получиха парични награди и много настроение. Ръководството на Общината благодари на всички участници и желае успех следващата година.


Във връзка с провеждане на световната инициатива Часът на Земята 2014 г. се обръщаме с предложение за включване на всички жители на общинaтa в инициативата с изгасване на осветлението на 29 март 2014г. /събота/, за един час от 20,30ч. до 21,30ч.


Щракнете тук за увеличаване

Технически инвестиционен проект "Пункт за управление на животински отпадъци"...прочети Щракнете тук за увеличаване


Започна кампанията за заплащане на данъци 2014 година.

Община Роман награди първия данъкоплатец на 04.03.2014 год. – Таня Иванчева Ставрева.

Приканваме всички данъкоплатци да се възползват от 5 % отстъпка до 30. 04. 2014год.


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ГОСТИ НА ГРАД РОМАН И ОБЩИНАТА!

На 3 март от 10.00 часа пред читалище „Хр.Ботев” тържествено ще отбележим Националния празник на Република България!

Нека в този ден заедно почетем паметта на загиналите за свободата на България герои!

Желая на всички здраве, лично щастие и успехи!

ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН


Стартира подготовка за разработване на новия Общински план за развитие (ОПР) на община Роман за следващия програмен период 2014 – 2020 г.
Анкетните карти ще намерите в прикачените файлове.
Попълнените анкетни карти могат да бъдат изпращани на deloroman@abv.bg или да бъдат предавани в Информационния център на Община РОМАН срок до 01март 2014 г.
Вашето мнение е изключително важно за нас! Ще Ви бъдем много благодарни, ако заявите своята активна гражданска позиция чрез попълването на анкетата!


О Б Я В А
за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина...прочети


О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 20.02.2014 г. и 21.02.2014 г. в Националната гвардейска част – гр. София


Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване...прочети


На 17.01.2014г., от 14.00 часа в стая 222 (заседателната зала) на Общинска администрация Роман ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на Община Роман за 2014 година


Публикации от 2013 година

Публикации от 2012 година

Публикации от 2011 година

Публикации от 2010 година