УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
УВАЖАЕМИ ГОСТИ НА ОБЩИНА РОМАН,

В НАВЕЧЕРИЕТО НА СВЕТЛОТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО ПОЖЕЛАВАМ СИЯНИЕТО НА ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА ДА ОГРЯВА НАШИЯ ПЪТ И НИ ДОНЕСЕ ЗДРАВЕ, ДОБРОТА, КЪСМЕТ И РАЗБИРАТЕЛСТВО!

НЕКА НА ПРАЗНИЧНАТА ТРАПЕЗА СИ ПОЖЕЛАЕМ ПРЕЗ ИДНАТА ГОДИНА ДА СМЕ ЗДРАВИ И ЧЕСТИТИ!

ПОЖЕЛАВАМ НОВАТА 2012 ГОДИНА ДА Е МИРНА, СПОРНА И УСПЕШНА ЗА ВСИЧКИ НАШИ НАЧИНАНИЯ.

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
МИРНА И БЛАГОДАТНА 2012 ГОДИНА!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

ВАШ
ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН


ИСТИНСКА ПРАЗНИЧНА ПРИКАЗКА

На връх Коледа част от децата от IV-та група в ОДЗ „Зора” – гр.Роман бяха се запътили да поднесат поздрав на кмета на общината – инж.Красимир Петков.

Тъкмо на тръгване от детската градина заваля така дълго очаквания от тях сняг. Когато влязоха в кабинета на кмета, бузките им се зачервиха също като шапчиците, а светлината искреше от изпълнените им с радост очички.

Всички се снимаха за спомен с кмета на общината.

Инж.Красимир Петков получи подарък, изработен от децата от цялата група под ръководството на учителките г-жа Роза Иванова и г-жа Даниела Бенчева.

Кметът благодари и от своя страна също им връчи подарък.

Децата бяха написали писмо до дядо Коледа и помолиха кметът да предаде писмото и да помогне да се изпълни желанието им за нов килим в стаята, където се обучават.

Кметът обеща да предаде писмото на добрия старец и… понеже на Коледа стават чудеса, те сигурно ще получат заръчания подарък.

С пожелание за здраве и среща на същото място в навечерието на идната Коледа децата си тръгнаха, но след тях остана да струи светлина и празнично настроение.


Коледни празници – Роман 2011г.

9.12.2011г. /петък/

16,30ч. - Запалване на Коледната елха /площад „Св.св.Кирил и Методий” – с участието на деца от ОДЗ”Зора” и танцов състав при НЧ ”Христо Ботев – 1907”/

19.12.2011г. /понеделник/

14,00ч. – Откриване на Изложба – базар с картини на художника Цветан Цонев, по случай 75 годишнината от рождението на автора /малкият салон на читалището/

20.12.2011г. /вторник/

14,00ч. – литературно четене с членовете на литературния клуб /читалня на библиотеката/

22.12.2011г. /четвъртък/

17,00ч. – Коледна музикална вечер /НЧ Христо Ботев – 1907” - фоайето на втория етаж/

24.12.2011г. /събота/

„Дядо Коледа по домовете”/За справки и записвания – НЧ”Христо Ботев – 1907”тел.2324/

31.12.2011г. /събота/

23,55ч. – «Да посрещнем заедно Новата 2012г.» /пред читалището/


На 15 декември Общинска администрация – Роман и Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни организира работна среща прочети


На 9 декември 2011 година от 16,30 часа, на площада пред НУ "П. Р. Славейков", официално бяха запалени светлините на коледната елха. виж


Днес 9 декември 2011 година от 16,30 часа, на площада пред НУ "П. Р. Славейков", официално ще бъдат запалени светлините на коледната елха.

Каним всички желаещи да присъстват на тържеството.


ЗАПОВЕД № 422 от 03.11.2011г.

на ПЕПА ВЛАДИМИРОВА
Областен управител на Област Враца

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

Заседание на Общински съвет на Община Роман на 11.11.2011г. от 14.30 часа, което ще се проведе в заседателната зала № 222 в сградата на Община Роман, при следния дневен ред:

1. Откриване на заседанието и обявяване на състава на новоизбрания общински съвет, избраните за кмет на община и кметове на кметства.
2. Полагане на клетва от общинските съветници.
3. Полагане на клетва от кмета на община Роман и кметовете на кметства от община Роман.
4. Избор на председател на Общинския съвет.
5. Организационни въпроси.

Въз основа на настоящата заповед... виж


ЗАПОВЕД № 1127
28.10.2011г. гр. Роман

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване

ОПРЕДЕЛЯМ

отдел „Чистота” да организира услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси за 2012г. в границите на районите както следва:

1. За гр. Роман

> I-ви район, в който се извършва събирането, извозването и обезвреждането в депа или в други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, включващ следните имоти: имотите намиращи се в строителните граници на гр. Роман (в регулация), имотите на предприятията извън регулацията на гр. Роман на територията, на които се извършва стопанска дейност, в т. ч.: Завод за стоманени телове и въжета, Цех за метални изделия, Цех за товарозахватни съоръжения, Химически цех, Газостанция, Комплекс Перални, ВЕЦ Искра, Металснаб, Мелница.

> II-ри район, в който не се извършва събиране и извозване на битови отпадъци. Извършва се поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и поддържане депа и други съоръжения за битови отпадъци. Включва следните имоти: помпени станции и трафопостове разположени извън регулацията на населените места на територията на Община Роман.

> III-ти район, който включва имотите, намиращи се в местността „Лозята”, „Присоето”, „Под гарван”, „Старите лозя”, „Топчовец”, „Мирков връх”, „Езерото”, за които не следва да се събира такса, съгласно чл.71, т.1, т.2, т.3 от ЗМДТ – да не се извършват услуги по чл. 62 от ЗМДТ.

2. За всички села от Община Роман с изключение на с. Средни рът и с. Марково равнище – по един район, включващ всички квартали, както и хижа „Горска фея” и почивна база на „Стал инвест” - ЕООД, - в които да се извършва събиране, извозване и обезвреждане в депа или в други съоръжения за битови отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

3. Честотата на сметоизвозването: четири пъти месечно за гр. Роман и два пъти месечно за останалите населени места.

При наличие на единични случай, на не предоставяне на услугата „сметосъбиране и сметоизвозване”, възлагам на зам.кмета Вълчо Маринов да вземе съответните законови мерки.

Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК от заинтересованите лица.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на адресатите си чрез поставяне на информационни табла в Община Роман и в сектор „МДТ” и публикуване в официалният сайт на Общината.

ВЛАДИМИР СТОЯНОВ
ВР.И.Д. КМЕТ НА
ОБЩИНА РОМАН:
/Заповед №381/29.09.2011г./


Петър Петков написа история на Камено поле

В навечерието на традиционния каменополски събор, който се провежда на първа пролет, Петър Петков зарадва съселяните си с книгата „Камено поле”. Авторът е поел нелекото предизвикателство да събере на стотина странички богата история на своето родно място. С лек и непринуден език той преминава през различните исторически епохи, за да възкреси хилядолетната история на селището. В книгата са показани и ценните находки от землището на Камено поле. Важни са откритите от Петър Петков факти за селото по време на турското робство, както и за участието им в опълчението през Руско-турската освободителна война. С едри щрихи е обрисуван върхът в развитието на Камено поле - превръщането му в околия през 1880 г. В книгата е поместен нейният печат, както и портретите и биографични данни на тогавашните областни управители. Лаконично е представен поминъкът на населението, неговите празници и обичаи. Много интересни са страниците, посветени на циганите в Камено поле, на многото мостове, строени в селото, както и на талантливите майстори.

„Обичта ми към родното село, тъгата по приятели от детските години, опустелите улици, къщи и дворове, изчезващите фамилии ме подтикнаха да напиша тази книга”, споделя Петър Петков. „Ще се радвам, ако някой продължи тази история, като я допълни с пропуснатото, допише миналото, докато още не е забравено”. Книгата „Камено поле - кратка история” несъмнено е първата, но особено важна крачка във възкресяването на богатата история на надареното с уникална природа романско село. Петър Петков отправя предизвикателството към настоящите и бъдещи поколения на Камено поле да построят паметник на загиналите във войните. А защо не и уникален исторически парк на открито, който да възкреси автентично живота на техните достойни предци.

/Петков, П. „Камено поле - кратка история”, Враца, 2011 г. изд. „Медиа груп - Иво Йорданов”/


5 ОКТОМВРИ –
90 ГОДИНИ
КАМЕНОДЕЛНО УЧИЛИЩЕ
В СЕЛО КУНИНО

В далечната 1921 година кунинският патриот и родолюбец Константин Томов – юрист и деен общественик, Министър на вътрешните работи, а по-късно и на войната внася в Народното събрание искане за откриване и построяване на каменоделно училище в родното си село Кунино.

Местната власт ентусиазирано приема, подкрепя и реализира начинанието.

Единственото по рода си каменоделно училище за художествена обработка на камъка на Балканите преминава през много трудни, но и славни дни. Преминалите през класните стаи и ателиета негови ученици разнасят славата му не само у нас, но достигат и най-отдалечените кътчета на света.

Днес сме горди да поздравим всички бивши и настоящи възпитаници, учители и служители на Каменоделното училище – сега Професионална гимназия по каменообработване в с.Кунино по повод неговата 90-годишнина!

На всички тях пожелаваме здраве, дръзновение и упоритост, за да пребъде училището и с. Кунино, община Роман да стане привлекателно кътче, в което да идват чуждестранни студенти, скулптори, да се организират биеналета, национални и международни конкурси!

ДА БЪДЕ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Административно ръководство
на община Роман

Избори 2011 - резултати

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ДРАГИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА РОМАН,

1 НОЕМВРИ – Денят на народните будители е ден, в който се прекланяме пред великите имена на България! Ден, в който изпитваме национална гордост и вяра, че умеем да пазим и ще запазим чувството си за памет, за свободна воля и роден език, за съхранение на духовните ценности на българската нация!

Нека в този ден си спомним за българските книжовници и просветители, за всички знайни и незнайни борци за национално освобождение, за първоучителите и техните достойни последователи, посветили живота си за свободна и независима България!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

Административно ръководство на община Роман


ОТЧЕТ
за изпълнението на основните функции в община Роман за периода на мандат
2007-2011год.

Панаирни дни - Роман 2011г.

12.10.2011г. /сряда/

11,00ч. - Откриване на Традиционен есенен панаир - 2011г. с изпълнение на фолклорния танцов състав при НЧ "Христо Ботев - 1907" - гр.Роман.
/на Общинския пазар/

14,00ч. - Откриване на изложба на Мая Накова - ръчна изработка на сувенири.
/малкото салонче на читалището/

13.10.2011г. /четвъртък/

12,30ч. - Шосеен лекоатлетически пробег - "Романска есен-2011г." - 400 и 600 м. - с подкрепата на община Роман.
/площад "Св. св. Кирил и Методий"; читалище "Христо Ботев"/

15.10.2011г. /събота/

16,00-18,00ч. - свири духовата музика.
/площад "Св. св. Кирил и Методий"/


Избирателни списъци:

За избор на общински съветници и кметове

За избор на президент и вицепрезидент


О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 12.09.2011г. за отдаване под наем на недвижим имот – ПОС № 149023 с НТП – „Микроязовир” с.Курново, местност „Рогуля” с площ от 24.428 дка в землището на с.Курново по предназначение АОС № 354/25.09.1998 г. за срок от пет години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 12.09.2011г. за продажба на имот № 000478 с площ от 14.414 дка – ЧОС с НТП – изост. траини насаждения, КЗ при неполивни условия – четвърта в землището на с.Кунино АОС № 1387/10.04.2011 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 12.09.2011г. за отстъпване право на строеж върху терен № 9 в кв.56 по плана на гр.Роман за строителство на гаражна клетка от 21 кв.м за срок от пет години от датата на сключване на договора за ОПС по одобрен архитектурен проект, АОС№ 845/27.09.2002 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 12.09.2011г. за отстъпване право на строеж върху терен № 12 в кв.56 по плана на гр.Роман за строителство на гаражна клетка от 21 кв.м за срок от пет години от датата на сключване на договора за ОПС по одобрен архитектурен проект, АОС№ 848/27.09.2002 г...Изтегли

ПОКАНА
Общинска администрация гр. Роман уведомява и приканва всички граждани сключили договори за отстъпване право на ползване и отстъпване право на строеж с община Роман върху застроени урегулирани поземлени имоти по плана на с. Караш...Изтегли


На 27 август 2011г. се състоя уникална родова среща на бивши и настоящи жители на с.Средни рът. На срещата присъстваха над 250 човека от различни краища на България. Срещата бе организирана от кмета на община Роман инж. Красимир Петков, заместник кмета Вълчо Маринов и д-р Дарина Лазарова, чиито родови корени са от Средни рът.


До населението на гр. Роман и община Роман...прочети пълния текст

На 01.06.2011г. община Роман сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” за проект „Защита на населението на град Роман от наводнения при преминаване на река Искър през града”...Изтегли


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 71, ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с провеждане на избори за Президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници, кметове на общини и кметства на 23.10.2011г. образувам избирателни секции в община Роман със съответните адреси, както следва:...


Общинска администрация Роман уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Роман за следното...


Община Враца обяви конкурси за подбор на кадри за работа в Областен информационен център Враца (ОИЦ) по Проект "Областен информационен център Враца", по приоритетна ос 3, мярка на подкрепа 3 на оперативна програма "Техническа помощ" - Изграждане и функциониране на областни информационни центрове - N 0079-ОВЦ-3.3, Договор за безвъзмездна финансова помощ, № BG161PO002-3.3.02-0025-001: Управител на ОИЦ Враца, Експерт "Комуникация, информация и логистика" и Експерт "Информационно обслужване и услуги".

Документи за участие в конкурсите се подават в Центъра за административно обслужване на Община Враца, ул. "Стефанаки Савов" 6 от 15 август до 15 септември 2011г., включително.

Информация за допуснатите кандидати можете да видите тук.


Купата

П Ъ Р В О      М Я С Т О

На 4 май Директорът на РИОСВ – гр.Враца инж. Т.Гергова връчи лично на кмета на община Роман инж. Красимир Петков плакет с надпис: ”Да почистим България”.

Наградата бе дадена по случай на обявения от РИОСВ конкурс на тема : ”Промени облика си за 10 дни”, провеждащ се по повод Международния ден на земята и Националната кампания „Да почистим България”.

Община Роман бе класирана на Първо място, следвана от общините Мизия и Криводол.


ОБЩИНА РОМАН УСПЯ ДА “ПРОМЕНИ ОБЛИКА СИ ЗА 10 ДНИ”...прочети повече


ДО
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на Република България на 23.10.2011г. Ви уведомявам, че на 10.08.2011г. от 15.00 часа в зала 222 на ОбА гр. Роман ще се проведат консултации с местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции за определяне състава на Общинска избирателна комисия в съответствие с чл. 30, ал. 2 от Изборният кодекс и във връзка с §5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс.

Моля Вашият участник в консултациите, да представи всички документи описани в Решение № 30/18.07.2011г. на Централната избирателна комисия.

Инж. Красимир Петков
Кмет на община Роман


В изпълнение на член 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, и Заповед №61/15.06.2011 на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" - Враца, ще бъдат проведени споразумения между собствениците и/или ползвателите в Община Роман, обл. Враца по приложения график...Изтегли


Досъдебното производство спрямо АСПАРУХ ИВАНОВ ПЕНКОВСКИ, за прехвърляне на инвестиционни бонове, чрез използване на неистински документи, е прекратено...Изтегли


СЪОБЩЕНИЕ

Община Роман обявява на заинтересуваните лица, че в общината се намират материали, подпомагащи изграждане на природосъобразно земеделие в зоните на Натура 2000 в България.

Материалите са на разположение от 8,00 ч. до 16,30 часа в стая №225 в сградата на общината при гл. експерт "ООС" - инж. Виолета Иванова.

Инж. Красимир Петков
Кмет на община Роман


ЛЮБОВ Е ВЪЛШЕБНАТА ДУМА, КОЯТО ОТВАРЯ НАЙ-ЛЕСНО СЪРЦАТА НА ДЕЦАТА

МИЛИ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА И ГРАД РОМАН,

ПО СЛУЧАЙ 1 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА РОМАН ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ ВИ
ПОДАРЯВА С

МНОГО ЛЮБОВ ЕДНО

ПЪСТРОЦВЕТНО ЗАБАВНО ШОУ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА 1 ЮНИ ОТ 10.00 ЧАСА В ДВОРА НА
НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ В ГРАД РОМАН ДА СЕ ПОВЕСЕЛИМ
ЗАЕДНО!


ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ В ОБЩИНА РОМАН - 2011г.

11 май - Патронен празник на Основно училище ”Св. св. Кирил и Методий” – с. Камено поле - 10.00 ч. в двора на училището.
- 11.00ч. - тържествено изпращане на абитуриентите от випуск 65` в СОУ ”Васил Левски” - гр. Роман
- 16.30 - Откриване на майските дни с концерт от състави от читалищата на с. Струпец, гр. Роман и с. Хубавене

16 май - 20 май - Дни, посветени на Националната Библиотечна седмица.

- 16 май - ”Библиотеката и книгите” - мултимедиен продукт за пътя на книгата от древността до наши дни - посещение на първокласници от НУ ”П.Р.Славейков”

- 17 май - Литературно четене сред природата - край брега на р.Искър с ученици от четвърти клас.

- 18 май - Представяне на книгата на нашия съгражданин Цветан Лалов ”Лястовички долетяха”- стихове за баби, дядовци и внуци.

- 20 май - Ден на отворените врати - 17.00 в ч-ще ”Хр. Ботев” - Откриване на изложба от художничката Светла Дамяновска.

24 май - 10.00 ч. - Тържествено шествие, по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.
- Награждаване с грамоти на заслужили дейци от община Роман с принос в областта на образованието, науката и културата

28 май - 19.30 ч. - Постановка на театралния състав при ч-ще ”Хр. Ботев” в гр.Роман с ръководител Даря Горанова - ”Двубой”.


1 юни – 10.00ч. – Детско шоу.

3 юни – 18.00ч. - Тържествен концерт с участието на съставите при читалище ”Хр. Ботев” - гр.Роман, посветен на патрона на читалището.


КМЕТЪТ НА ОБЩИНА РОМАН ПОЗДРАВЯВА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ГРАД РОМАН И ОБЩИНАТА С НАЙ-СВЕТЛИЯ И ОБИЧАН ОТ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПРАЗНИК - ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ!

НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА И ВЕТЕРАНИ НА ПРОСВЕТНОТО И КУЛТУРНО ДЕЛО - НАЙ-СЪРДЕЧНИ ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ, ЛИЧНО ЩАСТИЕ И НОВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ!

Нека бъдем заедно на 24-ти май, за да отбележим тържествено делото на светите братя на площад „Св. св. Кирил и Методий”!
Начало – 10.00ч.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК И НА МНОГАЯ ЛЕТА !

ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН


ПРИЗОВИ НАГРАДИ ЗА РОМАН

На 29 април се проведе първият от четирите зонални спортни турнира под надслов „Спортът достъпен за всички деца”, с участието на възпитаници на домове за деца, лишени от родителски грижи.

Състезания бяха проведени в пет вида спорт: лека атлетика, футбол на малки врати, баскетбол, бадминтон и тенис на маса.

В първия турнир от Националния шампионат за деца, лишени от родителски грижи в класирането по спортове нашите спортисти от ДДЛРГ „Н.Й.Вапцаров” се представиха както следва:

ЛекаАтлетика
Юноши 1. Любомир Илиев от ДДЛРГ „Никола Вапцаров”, град Роман
Девойки 1. Светла Найденова от ДДЛРГ „Никола Вапцаров”, град Роман

Тенис на маса
Момчета 1. Рехми Джосаун от ДДЛРГ „Никола Вапцаров”, град Роман
Момичета 1. Патрисия Найденова от ДДЛРГ „Никола Вапцаров”, град Роман
Юноши 1. Любомир Илиев от ДДЛРГ „Никола Вапцаров”, град Роман

Снимка от турнира - щракнете за увеличаване

Габрово - Национален шампионат за деца, лишени от родителски грижи
Кметът на Габрово Николай Сираков награждава победители в шампионата

29.04.2011
автор: Пенчо Тихов


От 1-ви март започна плащането на местните данъци и такси за 2011г.
Кметът на община Роман приканва гражданите да се възползват от отстъпката от 5% валидна до 30-ти април.
Всички данъчно задължени лица в община Роман могат да заплатят данъците си на касата в Информационния център в Общинска администрация – гр.Роман, а за населените места от общината – в кметствата!
На служителите от общинската администрация, които са платили данъците си, или го направят до 30-ти април – кметът обеща специални бонуси - изненади!

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР.РОМАН


Великден е голям семеен празник. Той е един ден, в който всички се събират около празничната трапеза и се радват, че могат да бъдат задружни. Именно затова, всяко едно семейство в град Роман получи малък дар – великденско яйце, боя за яйца и осветена картичка с лика на Свети Роман Сладкопевец – патрона на бъдещия нов православен храм в Роман. За да напомним, че всички романчани, ако поискат, могат да бъдат едно задружно семейство!!!

В нашето голямо семейство не забравихме и за най-нуждаещите се. Служителите на общинската администрация събраха пари и под патронажа на общинската организация на Червения кръст приготвиха за тях пакети с хранителни продукти.

Великден е ден на Вярата, празник на радостта, възкресението и пречистването, най-вече на нас самите. Нали казваме, че когато силно вярваш в нещо, то се случва?!

Радвам се да обявя на всички жители и гости на общината, че и тази година традицията за Общински Великденски събор е спазена. Домакин на тазгодишния празник е с.Долна Бешовица, където в събота – на 23-ти от 10.30 часа ще се насладим на изложба от пъстро великолепие на обредни и автентични хлябове, на писани яйца и великденски символи. Всяко читалище - участник в празника подготвя и своя програма – танци и песни.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ГРАД РОМАН И ОБЩИНАТА,

Радвам се, че в навечерието на изпълнения с много надежда християнски празник, имам възможността да Ви пожелая най-вече здраве, да вярвате, че когато сме заедно ще успеем, въпреки трудностите! Нека пречистим душите си, за да се радваме на Божията благодат!

НЕКА ДА НИ Е ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ХРИСТОВО!


ТРАДИЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА

Всяка година от единадесет години насам, читалищата в община Роман организират Общински Великденски събор. В първите години домакин на този празник бе читалище „Христо Ботев” в гр.Роман. От няколко години домакинството се поема от различни читалища в съставните села на общината.

Изложбите от пъстрото великолепие на обредни и автентични хлябове, на писани яйца и великденски символи грабват очите. Всяко читалище - участник в празника подготвя и своя програма – танци, песни, скечове.

Живото общуване с традицията носи приповдигнато настроение. Освен това всеки таи надежда да грабне призова награда.

Тази година домакин на Общинския Великденски събор е с.Долна Бешовица. За селото някога поетът Орлин Василев написа:

„Във гънките на родния Балкан,
на равнината в пъстрата шевица,
едно селце лежи като на длан,
и то се казва Долна Бешовица.”

Гушнато сред липови и акациеви гори, малкото селце Долна Бешовица не остава назад в стремежа си да е със свой облик и самобитност.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя да участвате в Единадесетия Великденски Общински събор, който тази година ще се проведе на 23 април от 10.30 ч. в читалище „Васил Левски-1910” в с.Долна Бешовица.

В програмата са включени:

* Конкурс - изложба на автентична Великденска или Празнична пита и боядисани празнично аранжирани яйца;
* Концертна конкурсна програма на самодейни състави от общината.

За концертната програма няма жанрово или тематично ограничение и могат да участват всички желаещи. За по-добър ред, организаторите определят време за сценично представяне на всяко читалище от общината – 15 минути.

Моля, изпратете заявките си за участие в срок до 18 април и експонатите за конкурса-изложба „Великденски хляб и яйца” не по-късно от 22 април 2011г.

Очакваме Ви!

Нека бъдем заедно в навечерието на най-светлия християнски празник – ВЕЛИКДЕН!
С уважение: Председател на ч-ще „Васил Левски – 1910г”

ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА

За допълнителна информация и контакти:
0888 177 747-секретар Т.Миткова
0878 994 159 – председател
Цв.Ангелова

На основание чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Местната комисия за борба срещу обществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Роман набира кандидати за обществени възпитатели за 2011г...изтегли


СЪОБЩЕНИЕ
Обявявам пролетно почистване в община Роман от 01.04 до 10.04.2011г. ...изтегли


Днешният ден – 8 април е празник за ромската общност по цял свят, обявен за Международен ден на ромите през 1992г.

Изборът на датата не е случаен. На тази дата в края на Втората световна война ромите са освободени от концентрационния лагер Аушвиц.

На 8 април 1971г. в Лондон се провежда и Първият цигански конгрес, с цел да се обединят усилията на международното циганско движение, както и да се привлече вниманието на световната общественост върху проблемите на ромите.

На срещата са приети общи цигански химн и знаме. Химнът е песента „Джелем, джелем“ на Жарко Йованович от 1969 г. Знамето изобразява синьото небе, зелената земя и колелото – символ на постоянното движение.

Кметът на община Роман инж. Красимир Петков честити празника на всички роми в община Роман с пожелание за здраве, лично и семейно щастие!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК

Честването на трети март е безспорно доказателство, че са живи чувствата на благоговение и признателност пред светлата саможертва на цял един народ, нетърпелив да измие с кръвта си позора от робството.

Днес в навечерието на Националния празник на България, кметът на общината инж. Красимир Петков връчи на всеки първокласник книжка „100 Национални туристически обекта”

С пожелание да ги посетят и с гордост носят името „Българин”


П Р О Г Р А М А

ЗА ЧЕСТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 3 МАРТ 2011 г.

10.00 ч. – Начало
10.10 ч. - Издигане знамето на Република България
10.15 ч. – Поднасяне на венци и цветя пред барелефа на Христо Ботев
10.20 ч. - Слово на кмета на общината
10.25 ч. – Концерт на самодейни фолклорни и певчески състави от НЧ „Христо Ботев”, деца от ОДЗ „Зора” и ЦДГ ”Вълшебно детство”, ученици от НУ „П.Р.Славейков” – гр.Роман

На тържеството Кмета на общината ще раздаде 100 национални знаменца.

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ, УВАЖАЕМИ ГОСТИ НА ГРАД РОМАН И ОБЩИНАТА!

Каним всички Вас, на 3 март от 10.00 часа пред читалище „Хр.Ботев” на тържество, по повод Националния празник на Република България.

Нека заедно отпразнуваме тази скъпа за нас дата, да почетем паметта на загиналите герои за свободата на България и да покажем че въпреки трудностите, нашето мило Отечество заема достойно своето място на световната карта.

Желая на всички здраве, лично щастие и успехи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Ваш
ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН


Кмета на община Роман Ви честити Баба Марта

Днес 01.03.2011 г. Кмета на община Роман посети детските градини на територията на града и раздаде мартеници на децата. Мартеници от името на Кмета ще получат всички филиали на детски градини намиращи се на територията на Общината.

Кмета на Общината честити на всички граждани 1-ви март, като им пожелава здраве, късмет и доброта.


Публикации от 2010 година