Кметове на кметства и кметски наместници - мандат 2015 - 2019 година


Сигнали за корупция

Цветелина Иванова Ботева

Кмет на кметство с.Камено поле

Йоло Богданов Петков

Кмет на кметство с.Кунино

Петя Василева Милева

Кмет на кметство с.Синьо бърдо

Иван Веселинов Петков

Кмет на кметство с.Радовене

Нели Цветанова Димитрова

Кмет на кметство с.Долна Бешовица

Пламен Христов Лалов

Кмет на кметство с.Струпец

Красимир Георгиев Кръстев

Кмет на кметство с.Хубавене

Ивайло Христов Илиев

Кмет на кметство с.Курново

Николай Павлинчов Цанов

Кмет на кметство с.Стояновци

Атанас Генов Иванов

Кметски наместник на с. Караш

Иван Данов Панов

Кметски наместник на с. Средни рът

Кметове на кметства и кметски наместници - мандат 2011 - 2015 година