КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Камисия за защита от дискриминация    София 1125, бул. "Драган Цанков" 35
   тел.:02/807 30 30; факс:02/870 84 84
   e-mail: kzd@kzd.bg
   www.kzd-nondiscrimination.com

   РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
   3000 гр. Враца, България
   ул. "Софрони Врачански" № 6
   тел.: (092) 620 185; моб.: 0892 200 608
   e-mail: vratsa.kzd@kzd.bg