ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОМАН МАНДАТ 2015 - 2019 година - ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
Общински съветници -
членове на постоянните комисии
Постоянни комисии към ОбС-Роман
Христина Петкова - председател
Николай Миков
Цветелин Иванов
Даринка Лазарова
Веска Иванова
Иван Алексиев
Даниел Константинов
Комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и европроекти
Даринка Лазарова - председател
Николай Миков
Веска Иванова
Даниел Котстантинов
Росен Цолов
Драган Капитански
Христина Петкова
Комисия по образование, култура,спорт,туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост
Георги Василев - председател
Цветелин Иванов
Росен Цолов
Божидар Нинов
Ивайло Вутов
Комисия по устройство на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси
Иван Алексиев - председател
Божидар Нинов
Драган Капитански
Ивайло Вутов
Георги Василев
Комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения ред, борба с корупцията и жалби на граждани

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОМАН - ПОСТОЯННИ КОМИСИИ МАНДАТ 2011-2015 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОМАН - ПОСТОЯННИ КОМИСИИ МАНДАТ 2007-2011 година