Сигнали за корупция

Уважаеми граждани,

На адрес roman@roman.bg можете да изкажете Вашето мнение или сигнал за случаи на корупция, непрозрачност, отказ на информация или непочтеност в дейността на служители на общинска администрация, както и да направите препоръка за превенция на корупцията в общината. Мнението Ви ще бъде разгледано само от упълномощен служител на Община Роман и няма да бъде достъпно за другите посетители на интернет страницата.

Необходимо е да посочите Вашето име, адрес, телефон или e-mail.

Също така можете да внесете сигнал или предложение до Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет на Република България.