Детски градини

На територията на община Роман има две детски градини. Най - голямата е ОДЗ "Зора" гр.Роман с директор Пелагия Петкова и филиал "Звънче" в с.Струпец.

ЦДГ "Вълшебно детство" с директор Йоана Борисова има филиали: ЦДГ в с.Радовене и "Слънце" в с.Камено поле.