Сигнали за корупция


Ежемесечни отчети на община Роман за 2016 година
съгласно чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ


Справки

Справка за предоставените на всеки един от превозвачите средства за компенсиране и субсидиране на извършените безплатни и по намалени цени превози...


Бюджет на община Роман за 2016 година

ПРОТОКОЛ № 6 от 27.01.2016г. (качен на 03.02.2016г.)

Приложения №1,2,3,4,5,7,8,9 към ПРОТОКОЛ № 6 от 27.01.2016г.
Приложениe №6 към ПРОТОКОЛ № 6 от 27.01.2016г.

Бюджет на община Роман за 2015 година

ПРОТОКОЛ № 47 от 17.02.2015г. (качен на 25.02.2015г.)

Приложения към ПРОТОКОЛ № 47 от 17.02.2015г. (качени на 25.02.2015г.)

Бюджет на община Роман за 2014 година

ПРОТОКОЛ № 34 от 11.02.2014г.

Приложения към ПРОТОКОЛ № 34 от 11.02.2014г.

Бюджет на община Роман за 2013 година

Обяснителна записка по приходите и разходите на община Роман към 31.12.2013 г.
(качено на 14.07.2014г.)

ПРОТОКОЛ № 19 от 27.02.2013г.

Приложения към ПРОТОКОЛ № 19 от 27.02.2013г.

Бюджет на община Роман за 2012 година

ПРОТОКОЛ № 6 от 16.02.2012 г.

Приложения към ПРОТОКОЛ № 6 от 16.02.2012 г.

Бюджет на община Роман за 2011 година

ПРОТОКОЛ № 48 от 18.02.2011 г.

Бюджет на община Роман за 2010 година

ПРОТОКОЛ № 35 от 29.01.2010 г.

Бюджет на община Роман за 2009 година

Бюджет 2009
Приложения с номера 1,1А,2,3,4,5,7,7А,8 и 9 от Протокол № 25

Капиталови разходи по обекти в община Роман през 2009 година
Приложение № 6 от Протокол № 25

Обяснителна записка към бюджета на община Роман за 2009 година