Сигнали за корупция


Търгове и конкурси
Към новата страница


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 05.10.2016г. за отдаване под наем на недвижим имот - "Микроязовир" с.Курново, местност "Регуля" с площ от 24,428дка в землището на с.Курново...Изтегли

Публикувано на 13 септември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 04.10.2016г. за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот - помещение от 16,80кв.м, находящо се в приземния етаж от сграда на СУ "Васил Левски" гр.Роман...Изтегли

Публикувано на 13 септември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 07.09.2016г. за продажба на 102 броя поцинкована профилирана ламарина - втора употреба - общинска собственост...Изтегли

Публикувано на 19 август 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 19.08.2016г. за продажба на 102 броя поцинкована профилирана ламарина - втора употреба - общинска собственост...Изтегли

Публикувано на 10 август 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 28.07.2016г. за отдаване под наем на земеделска земя – имоти №084027, №084005, №084001, №084004, №084019, №084016, №084014, №084011 и №084010 с НТП нива находящи се в местността "Филиповец" в землището на с.Долна Бешовица...Изтегли

Публикувано на 06 юли 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 25.07.2016г. за продажба на имот №043014 с площ от 344,882 дка - ЧОС с НТП - нива, КЗ при неполивни условия - пета в местността "Ръчене" землището на с.Кунино...Изтегли

Публикувано на 30 юни 2016г.


Търгове и конкурси от 2015 година

Търгове и конкурси от 2014 година