Референдум 2013

Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?

Избирателни списъци

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

ЗАПОВЕДИ:

Заповед №16/23.01.2013г.

Заповед №1518/28.11.2012г.

Заповед №1519/28.11.2012г.

Заповед №1521/28.11.2012г.

Заповед №1549/05.12.2012г.

Заповед №1629/18.12.2012г.

Заповед №1640/21.12.2012г.

Заповед №1641/21.12.2012г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Я:

Уважаеми съграждани,
Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждането на Националният референдум на 27.01.2013г., Общинска администрация гр.Роман ОБЯВЯВА телефон 09123/2064 за заявяване на превоз от трудно придвижващи се възрастни хора и хора с уреждания до секционните избирателни комисии...прочети

Изискването за уседналост - само на избори за общински съветници и кметове...прочети

ЗАЯВЛЕНИЯ:

Заявление за дописване (Приложение №7)

Заявление за непълноти и грешки (Приложение №8)

Заявление - декларация за гласуване на друго място (Приложение №9)

Заявление за вписване по настоящ адрес за гласуване (Приложение №12)

Заявление за заличаване от избирателните списъци (Приложение №15)

Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна (Приложение №16)