Избори за народни представители 5 октомври 2014

Избирателни списъци

Списък на заличените лица, от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК)

Проверка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за народни представители


Гласуване на друго място


ЗАПОВЕДИ:

Заповед №1019/12.08.2014г. - технически екип

Заповед №1020/12.08.2014г. - образуване на избирателни секции

Заповед №1053/15.08.2014г. - определяне на места за поставяне на избирателните списъци

Заповед №1129/01.09.2014г. - определяне места за поставяне на агитационни материали

Заповед №1130/01.09.2014г. - назначаване на комисия, която след приемане на протокола от РИК да приеме от СИК бюлетините, кочанът...

Заповед №1256/23.09.2014г. - избирателни секции за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението...

Заповед №1258/23.09.2014г. - опазване на обществения ред в предизборния и изборния ден...

Заповед №1294/01.10.2014г. - маршрутите и автомобилите, които ще превозват членовете на СИК за получаване на изборните книжа и материали на 04.10.2014г.

Заповед №1295/01.10.2014г. - членовете на СИК от населените места на територията на Община Роман ще бъдат превозени до РИК гр.Враца след приключване на изборният ден на 05.10.2014г. за предаване на изборните книжа със автобуси, както следва:...

Заповед №1296/01.10.2014г. - автомобили, които ще обслужват ОбА и СИК на територията на Община Роман на 04.10.2014г. и 05.10.2014г.


ЗАЯВЛЕНИЯ:

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение №17-НС)


И Н Ф О Р М А Ц И Я
във връзка с предстоящите ИЗБОРИ

Списък на телефоните на СИК в Община Роман


     Звената "Български документи за самоличност" при РУ "Полиция" към ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден на 05 октомври 2014 година ...прочети


 В Районна прокуратура Мездра ще има дежурни прокурори на 04 и 05 октомври 2014г.
 С цел осигуряване възможност за подаване на сигнали и жалби, свързани с изборния процес...прочети


С Ъ О Б Щ Е Н И Я:

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 05.10.2014 г., Ви уведомявам, че на 24.09.2014 г.от 10.30часа в зала 222 на ОбА гр.Роман ще се проведе обучение на Секционните избирателни комисии. За обучението представителите на партиите и коалициите да информират членовете от съответните квоти.

Секретар на Община Роман: Севдалина Джамбазка


Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 05.10.2014 г., Ви уведомявам, че на 27.08.2014 г.от 15.00 часа в зала 222 на ОбА гр.Роман ще се проведат консултации с местните ръководства на партиите и коалициите, които имат право да участват в консултациите и в съответствие с Решение № 672-НС София, 13.08.2014 на ЦИК

За участие в консултациите следва представляващият да представи изрично пълномощно.