Частичен избор на кмет на кметство Синьо Бърдо, община Роман, област Враца на 12 май 2013 г.

Избирателен списък

Хронограма за частичния избор за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца
на 12 май 2013 г.

ЗАПОВЕДИ:

Заповед №331/01.04.2013г.

Заповед №332/01.04.2013г.

Заповед №333/01.04.2013г.

Заповед №369/11.04.2013г.
Относно:места за поставяне на агитационни материали