Парламентарни избори 12.05.2013г.

Избирателни списъци

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)

Решения на РИК Враца за парламентарни избори 2013 г.

Хронограма за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВПИСВАНИЯ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 МАЙ 2013 г.

Обява за заявяване на превоз от трудно придвижващи се възрастни хора и хора с увреждания до СИК в гр.Роман в деня на изборите на 12.05.2013г.

ЗАПОВЕДИ:

Заповед №265/14.03.2013г.

Заповед №266/14.03.2013г.

Заповед №333/01.04.2013г.

Заповед №369/11.04.2013г.
Относно:места за поставяне на агитационни материали

Заповед №429/26.04.2013г.
Относно:заявяване на превоз от трудно придвижващи се възрастни хора и хора с увреждания до СИК в гр.Роман в деня на изборите на 12.05.2013г.

Заповед №465/08.05.2013г.

Заповед №466/08.05.2013г.

Заповед №467/08.05.2013г.

Заповед №468/08.05.2013г.