Сигнали за корупция


Вие сте посетител номер
Вие сте посетител номер

Избори 2011 - резултати


Избирателни списъци:

За избор на общински съветници и кметове

За избор на президент и вицепрезидент


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 71, ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с провеждане на избори за Президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници, кметове на общини и кметства на 23.10.2011г. образувам избирателни секции в община Роман със съответните адреси, както следва:...


Общинска администрация Роман уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Роман за следното...


ДО
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на Република България на 23.10.2011г. Ви уведомявам, че на 10.08.2011г. от 15.00 часа в зала 222 на ОбА гр. Роман ще се проведат консултации с местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции за определяне състава на Общинска избирателна комисия в съответствие с чл. 30, ал. 2 от Изборният кодекс и във връзка с §5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс.

Моля Вашият участник в консултациите, да представи всички документи описани в Решение № 30/18.07.2011г. на Централната избирателна комисия.

Инж. Красимир Петков
Кмет на община Роман