Председател на общински съвет РОМАН - МАНДАТ 2007-2011 година

Божидар Тодоров Нинов

е роден в село Брестница, но от 1985 г. живее в Роман. Завършил е Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора; бил е председател на ФК „Искър”; зоотехник в кравекомплекса и секретар на общината; работил е също в полицията и в няколко частни фирми.