Кметове на кметства и кметски наместници - мандат 2015 - 2019 година


Сигнали за корупция

Цветелина Ботева

Кмет на кметство с.Камено поле

Йоло Петков

Кмет на кметство с.Кунино

Цветан Василев

Кмет на кметство с.Синьо бърдо

Иван Веселинов Петков

Кмет на кметство с.Радовене

Нели Димитрова

Кмет на кметство с.Долна Бешовица

Пламен Христов Лалов

Кмет на кметство с.Струпец

Красимир Кръстев

Кмет на кметство с.Хубавене

Ивайло Христов Илиев

Кмет на кметство с.Курново

Николай Павлинчов Цанов

Кмет на кметство с.Стояновци

Радка Герганова

Кметски наместник на с. Караш

Иван Данов

Кметски наместник на с. Средни рът

Кметове на кметства и кметски наместници - мандат 2011 - 2015 година